Vés enrere “Sense aigua, no hi ha vida? Mitigació dels riscos climàtics en un món cada cop més àrid”

“Sense aigua, no hi ha vida? Mitigació dels riscos climàtics en un món cada cop més àrid”

Imatge inicial

Descripció

Segons les prediccions actuals, les zones àrides augmentaran un 40% abans del 2050. En aquesta xerrada tractarem de dissipar la concepció errònia de que és tracta de paisatges desolats i mancats de vida, mostrant exemples reeixits d'adaptació humana en el passat i possibles vies de progrés. Reconèixer la riquesa ecològica de les zones àrides, la resiliència de totes les formes de vida i les reeixides adaptacions que els grups humans han desenvolupat al llarg de mil·lennis dins d'aquests entorns, pot fomentar una comprensió més precisa de la importància de les zones àrides i la necessitat de pràctiques sostenibles per garantir la seva preservació i el benestar dels seus habitants.

Amb Carla LancelottiRicard Solé

Dimarts, 20 de febrer del 2024

de 19.00 a 20.15 hores

Biografies

Carla Lancelotti és professora ICREA al Departament d’Humanitats de la UPF i directora del projecte Europeu RAINDROPS. Com a arqueobotànica i arqueòloga quantitativa, centra la seva recerca en l’ecologia humana a llarg termini en terres seques, amb un enfocament especial en l’Edat del Bronze al sud de l’Àsia. Combina mètodes de ciències vegetals, etnografia i arqueologia amb anàlisis estadístiques per estudiar les interaccions humanes amb l’entorn, especialment en activitats relacionades amb les plantes. És conferenciant als màsters d’Història Mundial de la UPF i d’Estudis Avançats en Arqueologia de la UB i membre del grup de treball científic per a la Iniciativa de Benestar Planetari de la UPF.

Ricard Solé és investigador ICREA a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix el Laboratori de Sistemes Complexos. És, també, catedràtic extern del Santa Fe Institute (EUA). Llicenciat en Física i en Biologia per la UB, es va doctorar en Física a la UPC. La seva recerca se centra en els orígens i l’evolució de la complexitat en sistemes naturals i artificials. Ha liderat investigacions sobre la terraformació d’ecosistemes en risc, utilitzant models matemàtics i biologia sintètica. Ha publicat més de dos-cents articles en revistes científiques internacionals i diversos llibres, entre els quals destaquen Xarxes complexes, del genoma a Internet (2009), Vidas sintéticas (Tusquets, 2012) i La lógica de los monstruos (2016). En el seu últim llibre, Todas las muertes (2023), explora la mort com una incògnita humana.

Multimèdia