Vés enrere Representacions del desig femení

Representacions del desig femení en el cinema espanyol durant el franquisme: evolució gestual de l'actriu sota la coacció censora

Representacions del desig femení en el cinema espanyol durant el franquisme: evolució gestual de l'actriu sota la coacció censora
Estudi de la representació del desig femení en el cinema espanyol del franquisme, a partir de la gestualitat interpretativa de les actrius més significatives.

Projecte I+D finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

REF: CSO2017-83083-P 

 

Aquest projecte té com a objecte d'estudi la representació del desig femení en el cinema espanyol del franquisme, a partir de la gestualitat interpretativa de les actrius més significatives. Aquesta gestualitat es vol posar en relació amb les estratègies censores vigents a Espanya durant la dictadura. En aquest projecte ens interessa abordar el sistema expressiu de l'actriu (cos, rostre, gest i mirada com a elements del joc performàtic) en relació a la representació del desig femení. Aquesta anàlisi incorporarà també l'estudi dels elements narratius que van permetre canalitzar millor aquesta expressió del desig, tot i la vigilància censora sempre present durant el franquisme. Així mateix, es parteix de la hipòtesi que les narracions fílmiques van sedimentar una sèrie de models de dona que van coexistir i van evolucionar al llarg de les dècades. El treball planteja, en aquest sentit, i en clau diacrònica, els canvis en l'expressió dels desitjos femenins al llarg de la dictadura, segons van ser encarnats per una significativa selecció d'actrius.

Web: deseofemenino.upf.edu/