El Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) va néixer a la Universitat Pompeu Fabra el 2003 sota la direcció del doctor Domènec Font, tot recollint els fruits del projecte de recerca Estètica del relat audiovisual (1998-2001). Actualment, el Col·lectiu està coordinat pel doctor Xavier Pérez.

 

L'objectiu fonamental del grup CINEMA és servir de punt de trobada d'investigadors procedents de diferents àmbits per a analitzar tant la història del cinema com les manifestacions contemporànies del fet fílmic. Per això situa en primer terme l'estudi estètic, narratològic i hermenèutic de l'obra audiovisual, considerant la imatge com a receptacle de tendències i contradiccions filosòfiques, socials i polítiques, i plantejant una recerca que faci dialogar el cinema amb altres manifestacions artístiques com ara la pintura, la literatura, el teatre o la dansa, sense oblidar les seves estretes connexions amb els llenguatges del còmic, la televisió i el videojoc. El cinema comparat com a mirada metodològica vertebra els diferents projectes que s’hi han dut a terme, i és el nucli conceptual de la revista Comparative Cinema, que el grup edita des del 2012, o d’iniciatives editorials com el llibre col·lectiu Motivos visuales del cine.

 

Al llarg dels seus primers anys el grup CINEMA va centrar la seva atenció en el cinema europeu mitjançant dos projectes de recerca: Corrents Estètiques de l'Audiovisual en el Context Europeu (CEACE, 2003-2006) i Observatori del Cinema Europeu Contemporani (OCEC, 2006-2012). En el marc d’aquests projectes, van tenir lloc diferents congressos internacionals, el darrer dels quals, “Mutacions del gest al cinema europeu contemporani”  —acompanyat del llibre Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo—, va fer visible una de les principals línies de recerca de l’actual treball del Col·lectiu: el gest de l’actor, que centra metodològicament el darrer projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad “El cos eròtic de l’actiu sota els feixismes: Espanya, Itàlia, Alemanya, 1939-1945”.


A més, els membres del grup CINEMA duen a terme una intensa tasca docent a la Universitat Pompeu Fabra, especialment en el Grau en Comunicació Audiovisual, el Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis i el Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals del Departament de Comunicació, i el Màster en Documental de Creació de l’Institut d’Educació Contínua (IDEC). També impulsen la recerca en estudis televisius en relació al fons de l’arxiu INPUT dipositat al CRAI de la UPF, desenvolupen tasques de programació en diferents centres culturals de Catalunya, i col·laboren en nombrosos mitjans de premsa escrita.

 

Línies de recerca

  • Cinema comparat
  • Cinema, teatre i literatura. El cinema i les altres arts
  • Motius visuals del cinema. Iconologia, Gestualitat i Figuració en l'audiovisual
  • Mitocrítica i narratologia
  • Star Studies i Gender Studies
  • Qualitat i innovació televisiva. L'arxiu INPUT
  • Cinemes del real. Documental de creació
  • Història i Teoria del còmic