CARNICÉ MUR, MARGARIDA

Col·laboradora externa (UB i ESCAC)
CINEMA, Col.lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals

[email protected]

OORCID LinkORCID


PhD in Communication from the Pompeu Fabra University, Graduated in Audiovisual Communication and Master’s Degree in Contemporary Film and Audiovisual Studies. She is a non-tenured professor in the University of Barcelona and teaches at the Cinema and Audiovisual School of Catalonia (ESCAC). She is a collaborating member of CINEMA, a consolidated research group in the Pompeu Fabra UniversityDoctora en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis. És professora associada a la Universitat de Barcelona i ensenya a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). És col·laboradora externa de CINEMA, grup d’investigació de la Universitat Pompeu Fabra consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i actualment forma part del projecte d’investigació “Representaciones del deseo femenino en el cine espanyol del franquismo: evolución gestual de la actriz bajo la coacción censora” finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació Espanyol (CSO2017-83083-P). Ha publicat a revistes científiques com European Journal of Women’s Studies i L’Atalante. Revista d’Estudis Cinematogràfics i col·labora amb mitjans culturals com Serra d’Or. Ha participat en las publicacions El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos (España, Italia y Alemania 1939-1945) (Cátedra, 2018) i Motivos visuales del cine (Galaxia Guttenberg, 2016). Ha realitzat una estada d’investigació a la Università degli Studi di Roma Tre (Italia) i ha participat en diversos congressos internacionals amb comunicacions relacionades amb els estudis fílmics i els Star Studies. A la seva tesi doctoral La política de l’actriu en l’obra d’Anna Magnani (2017) combina les seves línies de recerca actuals en l’estudi de l’impacte de la figura de la performer femenina en la història, l’estètica i la política dels mitjans audiovisuals.
 
 
Línies de recerca
  • Estudis fílmics
  • Star Studies. 
  • Cinema i gènere.
  • Teoria fílmica feminista
  • Cultura popular i gènere.