Aquest centre, aprovat pel Consell universitari, promourà les activitats de recerca en els camps de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Inclou investigadors de diferents departaments (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Economia i Empresa, Dret ...), que demostra el seu interès per les disciplines transversals.


Uniu-vos a [email protected] si voleu compartir els vostres treballs, projectes o esdeveniments relacionats amb la sostenibilitat.

__

This centre, approved by the University Council, will promote the research activities in the fields of sustainability and sustainable development. It includes researchers from different departments (Information Technology and Communications, Economics and Business, Law…), which demonstrates its interest in transversal disciplines.


Join us through [email protected] if you want to share your work, projects or events related to sustainability.