De família índia i catalana, és el filòsof català contemporani més cèlebre, reconegut per la seva aportació al pensament intercultural i al diàleg inter-intra-religiós.

1946: Ordenació com a sacerdot catòlic.

1954: Primer viatge a l'Índia. En diu: «Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià».

1978-1987: Catedràtic de Filosofia Comparada de les Religions i d’Història de les Religions de la Universitat de Califòrnia.

1987: Retorn a Catalunya (Tavertet), i creació de la Fundació Vivarium, Centre d'Estudis Interculturals.

L'obra de Panikkar ha estat estudiada per quaranta tesis doctorals i per nou congressos internacionals monogràfics.

Web oficial de Raimon Panikkar

Continguts relacionats