Vés enrere

Acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat

Acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat

En el decurs de la darrera reunió de la Comissió de Condicions Laborals, la gerència ens va notificar que havien “denunciat” l’acord i que aquest quedava sense vigència, a partir del dia 22 de setembre.

09.07.2019

 

En el decurs de la darrera reunió de la Comissió de Condicions Laborals, la gerència ens va notificar que havien “denunciat” l’acord i que aquest quedava sense vigència, a partir del dia 22 de setembre.

 

Les seves raons, la possible responsabilitat patrimonial del gerent, atès que reduir la jornada, sense reduir el salari, és il·legal.

 


Segons el seu escrit, la normativa actualment vigent, obliga a revisar les mesures contingudes en l’acord. Però resulta que res no ha canviat en aquest 4 anys, pel que fa a normativa d’aplicació. El punt 8è de l’acord especificava que “el contingut d’aquest acord el revisarà i l'adaptarà la Comissió Unitària de Condicions Laborals en el cas que la normativa i els acords reguladors de les condicions de treball de les empleades públiques l’afectin”.

 

Tal i com argumenta la gerència en la denúncia de l’acord, que hi ha modificació normativa que afecta a aquest acord, haurien d’haver convocat la Comissió i aplicar, revisar i adaptar la modificació normativa.


 

En cap cas deixar l’acord sense vigència.

 

Que els més grans de 57 anys puguin escollir l’horari que més els hi convingui, per a la seva conciliació, no és de cap manera il·legal. No té sentit deixar-lo sense vigència.

 

En definitiva, la gerència ha incomplert l’acord i ha tirat per la via no dialogada. Causant un perjudici a totes les treballadores que estaven acollides a l’acord.

 

Emplacem a la gerència per trobar solucions dialogades i negociades per a paliar la dràstica i injusta mesura adoptada unilateralment.

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: