La Càtedra Futurs de la Comunicació és una iniciativa de transferència que pretén sumar esforços entre els diferents actors del sector comunicatiu per fomentar, des de la prospectiva, la recerca col·lectiva en aquest àmbit.

El Departament i la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra van fundar, al juliol de l’any passat, sota la fórmula de Càtedra d’empreses que la UPF ve impulsant els darrers anys, la Càtedra Futurs de la Comunicació.

Aquesta Càtedra té per objectiu estudiar de forma permanent i continua, des de la disciplina de la Prospectiva, els horitzons que es perfilen i/o entreveuen per a tots els participants dels processos de la comunicació social (creació, producció, edició, comercialització, distribució, aprovisionament tecnològic, etc.) en tots els formats i amb una visió àmplia dels serveis, que transcendeix la tradicional concepció de mitjans.

La proposta es fonamenta en la necessitat d’oferir a les persones, empreses i institucions del sector eines de seguiment de les transformacions que s’estan produint i es produiran en el futur, de debat/diàleg i d’investigació sobre els aspectes més candents en cada moment (exemples: ús de la intel·ligència artificial en els diversos serveis, canvis en l’apropiació de la innovació tecnològica per la ciutadania i efectes en els patrons d’ús comunicatiu, canvis en els models d’explotació econòmica, etc.).

El projecte és impulsat conjuntament pel Departament i la Facultat de Comunicació i per catorze empreses que han recolzat el projecte, i està obert a totes les companyies i institucions que se sentin concernides per la necessitat d’estar atentes a aquestes transformacions, per a poder avaluar la necessitat de donar-hi resposta en el seu pla d’activitats i actuacions.

La Càtedra Futurs de la Comunicació no pretén substituir els esforços que fan moltes empreses i institucions en aquesta direcció, sinó que vol ser un espai compartit que les ajudi a completar les seves pròpies iniciatives. Alhora, per a les de dimensió més petita i sense tanta capacitat de recerca volem que sigui una eina de valor per a les decisions estratègiques.

La Càtedra disposa d’un equip estable de treball reduït, i buscarà persones per a la col·laboració externa en funció dels estudis concrets que es decideixin fer.

Alhora, una característica essencial del projecte és poder comptar amb la participació activa de professionals de disciplines i procedència institucional i empresarial diversa. La pluralitat és una de les bases de la utilitat dels estudis de prospectiva sobre els futurs de la comunicació.

Alguns dels grans interrogants

Les empreses, les institucions i els/les professionals necessiten trobar respostes als grans interrogants:

 • L’apropiació de la innovació tecnològica, fins a quin punt és una ajuda per a les empreses? I a quin preu (organitzatiu i econòmic)?
 • Les millores en la connectivitat, com afectaran a la producció, distribució i ús dels mitjans i serveis de comunicació?
 • Els models d’explotació tradicionals, basats en la publicitat, el pagament dels usuaris/es i l’aportació de diners públics, tenen futur quan els GAFAM van absorbint cada cop més recursos?
 • Quina col·laboració és probable cara al futur entre prestadors públics i privats de serveis de comunicació?
 • Com poden evolucionar els mètodes i les tècniques de mesura de l’ús dels mitjans i serveis de comunicació per a ajudar les empreses a millorar l’autoavaluació de les seves estratègies?
 • Què sabem dels canvis en els patrons de comportament comunicatiu de la població, i de la seva actitud cap a la incorporació de la innovació tecnològica a l’univers de servei que rep i rebrà en el futur?
 • És el final o el començament de la globalització de la comunicació?
 • Immersivitat, metavers, intel·ligència artificial, blockchain, robòtica, comunicació ubiqua: com afectaran als continguts i al seu consum?
 • L’anglès serà l’esperanto?
 • Quina formació han de rebre els/les estudiants per a incorporar-se a les professions de la comunicació? Quins canvis cal fer als estudis universitaris i de formació professional?
 • El paisatge comunicatiu del futur podrà mantenir una estructura d’empreses tan àmplia en tots els sectors, i amb professionals remunerats adequadament? O s’obriran pas serveis no remunerats al costat d’un ventall reduït d’estructures professionals? Amb quines conseqüències sobre la funció dels mitjans i serveis de comunicació?

Sumar esforços

Més enllà de la investigació i desenvolupament (I+D) que realitzen les empreses i institucions aïlladament o en col·laboració amb d’altres, cal fomentar la recerca col·lectiva en benefici de tota la societat sobre els futurs possibles de la comunicació.

La prospectiva és la disciplina que es proposa indagar i buscar respostes possibles a les preguntes sobre l’evolució futura en un terreny d’activitat. En el nostre cas, estudiar els futurs de la comunicació ha de permetre entendre els escenaris possibles i probables.

Per a avançar en aquests objectius es va crear la Càtedra Futurs de la Comunicació, oberta a la col·laboració de les empreses, institucions i professionals (d’empreses, universitats i centres de recerca) que comparteixin la idea que conjuntament podem ampliar el coneixement de les transformacions en curs.

La Càtedra vol ser la llavor d’un Institut de Recerca sobre els Futurs de la Comunicació, que participi activament en el debat europeu i internacional sobre aquest tema.

La Càtedra, en un primer estadi, i l’institut més endavant, han de permetre avançar almenys en aquestes direccions:

 • Fomentar la recerca sobre l’apropiació de la innovació tecnològica en la producció, en la distribució i ús dels serveis de comunicació.
 • Respondre amb garanties a les inquietuds de professionals i empreses sobre les transformacions que s’estan produint.
 • Fomentar la recerca sobre els models econòmics que han de sostenir els serveis.
 • Fomentar el debat entre professionals sobre els futurs de la comunicació.
 • Ajudar les universitats i centres d’ensenyament sobre les necessitats de revisió dels models formatius dels/les professionals del futur.