CR08 - La creació audiovisual en l’era de la intel·ligència artificial generativa

El futur de la creació audiovisual, des de la narrativa fins a la creativitat i els models de negoci, es troba marcat per la intel·ligència artificial generativa. Aquest document és el fruit de vuit grups de discussió entre seixanta-quatre professionals del sector sobre el futur de la indústria, la creativitat i els aspectes ètics de la IA. Aquesta tecnologia pot millorar l'eficiència de la producció audiovisual, requerir una actualització de les competències professionals i reduir costos, però sorgeixen reptes com l'emmagatzematge del contingut i la dependència tecnològica. A nivell creatiu, la personalització del contingut i una nova definició de creativitat des del tàndem humà-algoritme guanyarà força i sorgiran reptes del futur com la gestió de drets de les obres generades per IA i els dilemes ètics associats.

Data de publicació: Desembre de 2023

 

Ves a l'informe


 

Carta des de Barcelona

Una crida, elaborada per la Càtedra Futurs de la Comunicació, per caminar cap a un futur de l'ecosistema comunicatiu reeixit per Europa. Fruit del treball inicial d'una comissió integrada per set persones (Judith de Argila, Antoni Esteve, Josep Maria Ganyet, Beatriz Martín, Yasmina Okan, Bertran Salvador i Jordi Serra del Pino), va ser analitzada i discutida en les sessions de treball del Crosspoint Meeting: Echoes of the Future, amb més de quaranta experts i expertes nacionals i internacionals. La versió presentada aquí sintetitza els punts recollits i els suggeriments que van sortir de les sessions i vol servir de punt d'inici per liderar una transició europea en l'ecosistema comunicatiu.

 

Ves a la Carta

Informe científic: Identificació de tretze línies temàtiques clau en el futur de la comunicació al mig termini

El primer Comitè Assessor de la Càtedra Futurs de la Comunicació es va constituir per primera vegada el passat 20 de juliol de 2023 amb l’objectiu de preparar l’agenda temàtica pel Crosspoint Meeting: Echoes of the Future. Aquest esdeveniment europeu, programat pels dies 23 i 24 de novembre de 2023, reunirà a les principals institucions de prospectiva a Europa amb la finalitat de treballar conjuntament per definir els reptes a què s’enfronta Europa a mil dies vistes i confegir propostes i directrius per contribuir a construir un ecosistema comunicatiu reeixit pel sector.    

L'informe s'estructura al voltant de tres seccions:

  • Transició tecnològica: usos i condicionants
  • Confiança mediàtica i tecnològica
  • Nous ecosistemes mediàtics

Ves a l'informe