Per tal de promoure les vocacions científiques i l’excel·lència la Càtedra Eugin–UPF de Reproducció Humana Assistida convoca el Premi Càtedra Eugin – UPF al millor treball de fi de grau de Biologia Humana de la UPF (TFG) en el camp de la biomedicina, especialment en matèria de reproducció assistida, la biologia del desenvolupament o la genètica.

 

Requisits de participació
  • Estudiants matriculats de l’assignatura Treball de Fi de Grau del grau en Biologia Humana de la Universitat Pompeu Fabra en el curs 2023-2024.

  • Estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 5 en aquesta assignatura.

  • Estudiants que hagin desenvolupat el seu treball de fi de grau en biomedicina, preferentment en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica

  • Es consideraran tant treballs experimentals com computacionals, així com revisions bibliogràfiques.

  • Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès.

Obertura termini de presentació: 20 de juny del 2024
Termini de presentació de candidatures: 31 d’octubre del 2024 
Resolució del premi: 25 de novembre del 2024 
Acte de lliurament del premi: 25 de novembre del 2024, hora a determinar

Presentació de candidatures

On: Registre electrònic de la UPF mitjançant instància general electrònica, que podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediment i tràmits.  

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCATCl@veT-CatDNi-e, etc)

Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud de participació a la convocatòria del premi Càtedra Eugin-UPF al millor treball de fi de grau (n minúscules i en català, tal com està escrit) 

  • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: DIRECTOR DE LA CÀTEDRA EUGIN-UPF (en majúscules i en català, tal com està escrit)

També podeu presentar l’escrit i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. L’escrit, adreçat al director de la Càtedra Eugin-Universitat Pompeu Fabra, ha de ser original i estar signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial)

Nombre i import del Premi

Es concediran tres premis de 300€, 200€ i 100€ respectivament, per bé que el jurat pot declarar-los deserts o concedir accèssits sense dotació econòmica que creguin oportuns.