La Càtedra està implicada en l’organització del màster Master in Human Assisted Reproduction Technologies de la BSM-UPF, que està dissenyat per oferir recursos i habilitats que permetin fer front als reptes que plantegen els canvis tan ràpids que avui dia es produeixen en el camp de la reproducció assistida; en particular, pretén formar embriòlegs i ginecòlegs especialistes en reproducció assistida amb una formació que combina el focus en l’evidència i l’aproximació científica amb els aspectes mèdics, psicològics i ètics lligats a la infertilitat i el seu tractament.