1. Inici del tràmit

  1. Accedeix al Campus Treball (via Campus Global) i completa les dades del teu CV.
     
  2. Inscriu-te al tauler d'ofertes que més encaixi amb l'àmbit professional de la teva pràctica. 
     
  3. Comunica a l'entitat el nom del tauler d'ofertes perquè puguin assignar-te la pràctica en Mode directe a través de l'opció "Ja conec l'estudiant" dins el seu perfil del Campus Treball.
     

La gestió del conveni requereix, aproximadament, una setmana.

 

2. Validació de la pràctica

Un cop el Servei de Carreres Profesisonals hagi revisat les dades de la pràctica, se sol·licitarà la validació a l'estudiant i a l'entitat. Finalment, la Universitat revisarà i validarà, si escau, en el termini d'una setmana.

Podràs iniciar les pràctiques, d’acord amb la data d’inici prevista, un cop la Universitat les hagi autoritzades. Recorda que és molt important tenir el conveni signat per totes les parts el primer dia de pràctiques.

 

3. Procés de signatura

Un cop el conveni estigui validat per la Universitat us enviarem, a tu i a l’entitat, la documentació per correu electrònic amb les indicacions de signatura. 

Recorda que és molt important tenir el conveni signat per totes les parts el primer dia de pràctiques.

 

4. Avaluació i memòria de pràctiques

Hauràs d’entregar la memòria de pràctiques al teu tutor/a acadèmic/a en la data indicada al conveni.

Per altra banda, uns dies abans que finalitzis les pràctiques, el teu tutor/a de l’entitat rebrà un formulari per avaluar-les.

 

5. Altres tràmits

Si tens dubtes sobre les pràctiques, consulta l'apartat de preguntes freqüents.

 

Normativa de pràctiques 

Pots consultar en els enllaços següents les normatives vigents que regulen les pràctiques acadèmiques a Catalunya i a la UPF: 

Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat universitari.

Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social l'alumnat en pràctiques remunerades.

Reial Decret-Llei 2/2023, de 16 de març, pel qual, en la disposició addicional cinquanta-dosena, es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social l'alumnat en pràctiques (remunerades i no-remunerades).

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra