Bienvenida | Welcome | Bienvenue

Sóc un historiador del Dret apassionat de la recerca en arxius i de la documentació inèdita o infrautilitzada. M'interesso preferentment per la història jurídica de la Catalunya moderna, dins la monarquia hispànica, en l'Europa del ius commune (dret romano-canònic).

Aquestes són les meves línies de recerca actives:

  • Advocats, dret i cultura jurídica.
  • Institucions de dret públic: municipis, Corts, Diputació o Generalitat, fiscalització d'oficis públics.
  • Administració de justícia: jurisdicció retinguda pel rei (Reial Audiència) i jurisdiccions delegades (justícies senyorials i municipals). Justícia paraconstitucional o protoconstitucional i observança del dret.
  • Qüestions institucionals i processals vinculades a concepcions preliberals de ciutadania, drets i garanties, mobilitat social, cohesió social i tolerància cap als descendents de judeoconversos, promoció gremial, vida quotidiana, l'adulteri com a crim, etc.

 

Notícies NotíciesContacte Contacte

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 542 1985

[email protected]

Google ScholarORCIDPPC - Portal de Producció CientíficaResearcher IDScopus Author IDAcademia.edu

Twitter