Vés enrere

Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques -COMPLET-

Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques -COMPLET-

18.02.2020

Imatge inicial

L’objectiu d’aquest curs és conèixer els fonaments essencials de la psicofarmacologia des d’una perspectiva neurobiològica. Es pretén que l’alumne conegui el funcionament dels psicofàrmacs, que n'entengui el mecanisme d’acció, que distingeixi entre els efectes terapèutics i els efectes secundaris, que conegui les principals drogues objecte d’abús, que sàpiga el potencial addictiu i neurotòxic d’alguns psicofàrmacs i que conegui els tractaments actuals contra l'addicció a les drogues.

Per assolir aquests objectius, s’utilitzarà una visió de circuit neuronal i es tindran en compte les alteracions de conducta en psicopatologia així com les bases genètiques de la conducta normal i patològica. Les competències que s’assoliran impliquen identificar, descriure i relacionar la neurobiologia de la conducta amb la psicofarmacologia, utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses, treballar en grup i exposar les idees principals d’un tema oralment.

El curs tractarà i els mecanismes neurobiològics i el tractament de malalties psiquiàtriques com l’esquizofrènia, la depressió, l’ansietat i l’addicció. Per poder comprendre el substrat neurobiològic del comportament i els processos mentals és necessari conèixer els components i el funcionament del sistema nerviós. En aquesta línia, el curs pretén proporcionar els coneixements necessaris per entendre el funcionament del cervell en salut i malaltia. Això inclourà l’estudi de la neurona i la seva fisiologia neuroquímica. Al final del curs, l’alumne obtindrà valuosos coneixements de psicofarmacologia i de neurociència útils per a la vida diària.

Programa

  1. Què és la psicofarmacologia?
  2. Transmissió sinàptica
  3. Com el cervell controla la conducta?
  4. Psicofarmacologia de l’esquizofrènia
  5. Psicofarmacologia de la depressió
  6. Psicofarmacologia de l’ansietat
  7. Psicofarmacologia de l’addicció

Professors

Elena Martín García és professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

Rafael Maldonado López és catedràtic d’universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

Els dos professors coordinen el curs. La professora Elena Martín García impartirà els temes 1, 2, 4, 5 i 6 en tres dies, i el professor Rafael Maldonado, els temes 3 i 7 en dos dies. 

Places: 30

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català i castellà

Dates i horari: de l'11 al 15 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Modalitat: presencial

Preu: 110 €

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF