Vés enrere Dret per Anar Dret

Dret per Anar Dret

20.03.2017

Imatge inicial

El curs planteja posar en relleu les principals qüestions que sorgeixen en l’àmbit del dret de família, successions, privacitat, consum i noves estructures econòmiques com l’economia col·laborativa.

L'objectiu és proporcionar eines bàsiques en certes àrees del dret amb les quals tots els ciutadans ens trobem tant a l’àmbit familiar com en relació amb la nostra participació en el mercat, com a consumidors, i davant de les noves estructures econòmiques com l’economia col·laborativa. En base a l’experiència del curs anterior i dels debats que hi van sorgir, aquest curs inclou la novetat del tractament de la privacitat.

Programa

Primer dia. Introducció. Sistemes normatius, aplicació normativa (1 dia)

1.1. Què és un sistema legal.

1.2. Fonts del dret.

1.3. Sistemes plurilegislatius.

1.4. Aplicació de les normes.

Primer i segon dia. Dret privat: relacions familiars i transferències intergeneracionals (1,5 dies)

2.1. Pares i fills.

2.2. Viure en parella o casar-se? Diferències més importants i factors que s’han de tenir en compte.

2.3. El que és meu és teu i el que és teu és meu? Règims econòmics matrimonials i règim aplicable a Catalunya.

2.4. Ha estat molt bonic mentre ha durat: conceptes fonamentals en un procés de divorci.

2.5. Què vol dir succeir?

2.6. Escriure versus no escriure: faig testament o no cal? Si el faig, com? Què ha d’incloure?

2.7. Quin marge de decisió tenen els testadors a Catalunya?

2.8. I si moro sense testament, què passa?

Tercer dia. Noves formes econòmiques: reptes legals d’economia col·laborativa

3.1. Què fa diferent aquestes estructures econòmiques?

3.2. Quins reptes plantegen? Estructura de mercat? Dret laboral? Dret fiscal?

Tercer i quart dia. Drets del consumidor

4.1. He comprat un producte i no funciona, què puc fer? Aspectes fonamentals de la Directiva Europea 1999/44/EC relativa a certs aspectes de la venda de béns de consum i de la Llei espanyola 23/2003 de garanties en la venda de béns de consum.

4.2. He comprat un producte i m’ha fet mal... Aspectes fonamentals de la Directiva 374/85 i del RDL 1/2007.

Quart i cinquè dia. Privacitat

5.1. Privacitat: contingut normatiu, gestió i obligacions.

5.2. Privacitat i xarxes socials.

Professora

Mireia Artigot i Golobardes és investigadora Ramón y Cajal del Departament de Dret i professora associada del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.

És llicenciada en Economia i Dret per la Universitat Pompeu Fabra i títol superior de Piano pel Conservatori Superior de Música de Barcelona. Va cursar un màster en Dret i un Juris Science Doctor a la Cornell Law School (Ithaca, NY). És advocada a l’estat de Nova York des del 2009 i Law Clerk del Hon. Edwin H. Stern, del Tribunal Suprem de New Jersey (EUA) durant 2004-2005. Ha estat professora visitant a l’Escola de Dret de Puerto Rico (2009-2010); al Departament d’Economia de la Universitat de Montenegro (2007) i a la Universitat de Kassel (2012, 2011 i 2010). Ha participat en diferents conferències, tant nacionals com internacionals i compta amb nombroses publicacions.  (www.mireiaartigot.com)

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengües: català (i anglès en el cas d'alguns materials)

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.15 a 13.45 h

Lloc: campus de la Ciutadella 

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact