9. En xarxa

Càtedres d'empresa, o com crear un entorn col·laboratiu per aportar solucions als reptes actuals i de futur

Plans de formació in company, estudiants en pràctiques, conferències i seminaris, desenvolupament de línies de recerca, publicacions, beques i suport a tesis doctorals, premis a treballs de fi de carrera. La col·laboració estable i a llarg termini que representen les càtedres d'empresa permet desplegar objectius amplis en docència, recerca o transferència per contribuir a l'enriquiment social.

min

Foto de grup de la signatura de la càtedra DE-CIX UPF

El desembre del 2019, es van reportar els primers casos de persones malaltes amb un tipus de pneumònia desconeguda, a la ciutat xinesa de Wuhan. No havia passat ni un mes quan es va publicar la seqüenciació del genoma de l'agent infecciós, una informació crítica per identificar el virus com un coronavirus, el SARS-CoV-2, i introduir mesures per evitar-ne la propagació. Abans de l'any, ja s'havien aprovat diverses vacunes eficaces.

Potser mai no hi ha hagut una mobilització més ràpida a l'entorn col·laboratiu entre universitats i empreses per donar solucions a reptes com amb la crisi de la covid-19. Però el que és clar, segons molts experts, és que la pandèmia ha posat sobre la taula la urgent necessitat d'enfortir aliances.

"Les relacions que sʻestableixen a través dʻaquests acords van més enllà de lʻàmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca o transferència en una àrea dʻinterès comú i per contribuir a l’enriquiment social"

“Les empreses hauran d'aprendre a col·laborar i treballar en plataforma amb startups, investigadors, universitats, institucions acadèmiques i filantròpiques. Aquest ecosistema els permetrà avançar-se i protegir-se davant de crisis futures”, diu l'informe 10 tendències postcovid-19, de la consultora d'innovació digital Opinno. Les facultats, per la seva banda, hauran d'evolucionar per integrar-se com a peça clau en la cadena de valor. Com? Posant al mercat professionals preparats per enfrontar-se als nous desafiaments i traslladant el coneixement científic i tecnològic a la indústria per transformar la societat.

En aquest sentit, les càtedres d'empresa són una eina ideal perquè formalitzen col·laboracions estables i a llarg termini entre la universitat i altres entitats. "Les relacions que sʻestableixen a través dʻaquests acords van més enllà de lʻàmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca o transferència en una àrea dʻinterès comú i per contribuir a l’enriquiment social", en paraules de Pau Fernández, responsable de Fundraising Institucional de la UPF.

Les activitats es defineixen de manera personalitzada

El terme càtedra és, en realitat, una manera genèrica de fer referència a dues modalitats: a les càtedres que reben finançament extern, sigui d'una empresa o una institució, les anomenem càtedres d'empresa; les càtedres institucionals, per la seva banda, no reben un finançament extern, sinó que les posa en marxa la mateixa universitat per donar visibilitat a un tema estratègic o posar en valor l'obra i el llegat d'algun personatge il·lustre. En el cas de la UPF, compta amb 10 càtedres d'empresa i dues d'institucionals, en àmbits tan diversos com l'enginyeria biomèdica, la comunicació política, l'habitatge del futur, la reproducció humana assistida, la política econòmica local, la història o la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

Les activitats que es poden desenvolupar dins una càtedra també són de gran diversitat. Aquestes poden incloure beques predoctorals i postdoctorals, premis a treballs de fi de carrera, plans de formació in company, estudiants en pràctiques, conferències i seminaris, desenvolupament de línies de recerca conjuntes, publicacions sobre temes d'interès, esdeveniments tècnics i científics, tesis doctorals, etc. Els continguts es defineixen de manera personalitzada en funció de les prioritats i les necessitats de l'empresa i la universitat, i també es poden adaptar a les circumstàncies de cada moment.

Els continguts es defineixen de manera personalitzada en funció de les prioritats i les necessitats de l'empresa i la universitat, i també es poden adaptar a les circumstàncies de cada moment

Les activitats de la càtedra Fundació QUAES-UPF, per exemple, pretenen “fomentar la difusió dels avenços mèdics i científics entre pacients i compartir el coneixement de manera rigorosa i accessible, generant un veritable punt de trobada entre societat, àmbit acadèmic i professionals de la sanitat”, com expliquen representants de l'organització biomèdica. Així, impulsen xerrades en instituts, diàlegs científics, trobades virtuals i estudis, entre d'altres; però l'esclat de la pandèmia els va obligar a crear esdeveniments específics d'interès col·lectiu, com ara el finançament d'un projecte de recerca sobre l'efecte de la suplementació amb zinc sobre la resposta immunitària davant de la covid-19”.

Foto de grup de la signatura de la càtedra QUAES-UPF

Una col·laboració que té impacte en la societat

La col·laboració estable entre universitat i empreses, institucions i altres organitzacions és beneficiosa per a totes dues parts. A la universitat, li permet diversificar el perfil d'ingressos, introduint el component de finançament privat. Establir relacions amb empreses de primer nivell també repercuteix en la formació dels estudiants i del personal investigador. A més, les càtedres són un instrument de projecció social de la universitat, ja que fomenten una divulgació científica més gran a través de jornades, congressos i publicacions, així com una major difusió mediàtica de les seves activitats.

Per a les companyies, les càtedres són interessants per tenir accés preferent a la captació de talent i informació destacada sobre projectes de recerca o transferència adequats a les necessitats. Per exemple, el Grup Eugin, líder mundial en clíniques de reproducció assistida, col·labora des de fa anys amb investigadors de la UPF i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) en projectes internacionals, a més de codirigir el màster en Tècniques de Reproducció Assistida Humana, que s'imparteix a la UPF Barcelona School of Management. Més enllà de la formació, la càtedra Eugin-UPF els ha permès participar i organitzar esdeveniments per traslladar el seu coneixement del sector a altres grups de la societat. La directora científica del grup, Rita Vassena, destaca, especialment, les xerrades sobre prevenció de malalties rares mitjançant tècniques de reproducció mèdicament assistides. “Poder aplicar aquest coneixement a la població a través de la càtedra és molt enriquidor i dóna sentit a tota l'activitat de la companyia”, afirma.

Foto de grup de la signatura de la càtedra Eugin-UPF

Les empreses també es poden beneficiar de les càtedres per millorar-ne la reputació i donar visibilitat als compromisos adquirits en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC). No oblidem que l’objectiu comú amb la universitat és poder desenvolupar projectes d’interès general que ajudin a millorar la societat. El treball realitzat al llarg del primer any de vida de la càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur, sense anar més lluny, ha possibilitat “que actualment hi hagi una nova font generadora d'informació estadística objectiva que posi llum sobre la situació actual en l'àmbit de l´habitatge i l´urbanisme a Catalunya”, assenyala Marc Torrent, director general de l´Associació de Promotors de Catalunya (APCE).

“La càtedra és un instrument molt valuós que fa de pont entre empresa i universitat, retroalimentant l'una i l'altra, i que permet un intercanvi de coneixement constant i enriquidor que té un impacte positiu de manera directa en diferents àmbits de la societat"

En paraules d'Antoni Gutiérrez-Rubí, “la càtedra és un instrument molt valuós que fa de pont entre empresa i universitat, retroalimentant l'una i l'altra, i que permet un intercanvi de coneixement constant i enriquidor que té un impacte positiu de manera directa en diferents àmbits de la societat (política, mitjans de comunicació, investigació, etc.). A Ideograma, consultora de comunicació pública i institucional fundada per l'assessor de comunicació, tenen una llarga trajectòria de col·laboració amb diferents facultats de primer nivell, impulsant noves ofertes formatives i línies de recerca innovadores. D'aquí la seva aposta per la càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia, que té com a objectiu “aprofundir, reflexionar i analitzar com els canvis en la comunicació estan afectant el relat públic en els sistemes democràtics”, amb un focus especial en la realitat llatinoamericana.

Oriol Amat, rector de la UPF, i Antoni Gutiérrez-Rubí, fundador d'Ideograma

La formalització del conveni de col·laboració

Pel que fa als mecanismes de gestació d'una càtedra, Pau Fernández explica que la proposta pot venir tant de l'empresa com de les universitats, a través dels òrgans de govern, els centres i els departaments, el personal docent i investigador (PDI) o el personal d’administració i serveis (PAS). En tots els casos, la proposta s'eleva al Rectorat per avaluar-la i aprovar-la.

Les càtedres es formalitzen mitjançant la signatura d‟un conveni de col·laboració empresarial en activitats d‟interès general entre la universitat i l’entitat pública o privada. Per tant, es consideren projectes de mecenatge (art. 25, Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge), amb els beneficis que comporta. En casos excepcionals, es pot fer servir la figura del contracte de patrocini.

Tal com afirma el responsable de Fundraising Institucional de la UPF, “generalment, al perfil de càtedres espanyol s'estableix una dotació econòmica a partir de 30.000 euros per any”. Dins aquests paràmetres, universitat i empresa pacten un programa d'activitats i la durada del conveni. "La proposta que es fa a l'empresa és de tres anys, renovables de tres en tres, perquè la idea és que sigui una col·laboració estable, no un mecenatge puntual per a un projecte o esdeveniment". La càtedra la dirigeix un professional de reconegut prestigi i vinculació permanent a la universitat i compta amb una comissió mixta de seguiment.

Oriol Amat, rector de la UPF, i Rubén Bonet, president i CEO de Fractus

“Les càtedres d'empresa són la pedra filosofal d'una relació permanent i fluida amb les empreses, amb tot allò que pot aportar a la societat, tant pel que fa al desenvolupament de productes com als avenços que pot fer la universitat gràcies a l'aportació de recursos”, conclou Pau Fernández. Per això, en els darrers anys, el volum d'aquest mecanisme de col·laboració ha anat augmentant. El 2018, el Sistema Universitari comptava amb un total de 1.159 càtedres i aules d'empresa, que és l’últim any del qual ha recopilat dades l'Observatori Excellentia Ex Cathedra, de la Universitat de València.

“Les càtedres d'empresa són la pedra filosofal d'una relació permanent i fluida amb les empreses, amb tot allò que pot aportar a la societat, tant pel que fa al desenvolupament de productes com als avenços que pot fer la universitat gràcies a l'aportació de recursos”

Les càtedres actives a la UPF

Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge

Any: 2022

Director: Josep Ferrer, Departament de Dret

Descripció: Espai compartit de les administracions i les universitats públiques de Barcelona (UPF, UPC, UAB, UB) per abordar les diverses problemàtiques vinculades a l'habitatge per tal de col·laborar en la promoció de polítiques públiques d'habitatge innovadores i basades en l'evidència de disciplines com ara el dret i l’arquitectura.

Càtedra DE-CIX UPF

Any: 2021

Director: Miquel Oliver, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Descripció: Promou el coneixement en l'àmbit dels protocols, la gestió i la interconnexió del trànsit a Internet a través de materials didàctics per formar professionals TIC. Un dels principals acords és la creació de la Interconnection Academy, amb formació i certificats de consecució conjunts amb la UPF.

Càtedra Fractus-UPF de Tech Transfer i 6G

Any: 2021

Director: Àngel Lozano, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Descripció: La millora de la velocitat de transmissió i la reducció del consum d'energia dels futurs sistemes 6G i la cerca de connectivitat per a l'àmbit de l'Internet de les Coses (IOT) són dues de les estratègies que es potencien a través de la formació, la investigació i la transferència de coneixement.

Càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur

Any: 2021

Director: Josep Raya, Departament d’Economia i Empresa

Descripció: Impulsa la docència, la recerca i la difusió de coneixement en l'àmbit del sector immobiliari, en sinergia amb altres àmbits econòmics i socials com el turisme i la sostenibilitat, per aportar valor afegit a la formació de futurs professionals i una millora de les polítiques urbanes en aquest sector.

Càtedra Re|Generation UPF-CZFB

Any: 2020

Directors: Carles Feixa i Gemma Sendra, Departament de Comunicació

Descripció: Està plantejada com un laboratori d'idees per repensar el contracte intergeneracional en l'era postpandèmia. Les activitats s'estructuren en eixos de treball que prioritzen els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU relatius a l'emergència climàtica, la transformació tecnològica i les desigualtats socials.

Càtedra Eugin-UPF

Any: 2019

Director: Francesc Calafell, Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Descripció: Fomenta la docència, la recerca i la difusió de coneixement en l'àmbit de la reproducció humana en general, i en particular de la reproducció humana assistida. Té una clara vocació transversal que inclou biologia bàsica, medicina i aspectes socials, culturals, ètics i psicològics d’aquest àmbit.

Càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia

Any: 2018

Director: Carles Pont, Departament de Comunicació

Descripció: Fomenta la formació, la investigació i la difusió dels coneixements a l'àmbit de la comunicació política i els seus efectes en els sistemes democràtics. Fa arribar les seves reflexions i propostes a través de l'organització d'activitats per a un públic general i especialitzat i articles en mitjans de comunicació.

Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local

Any: 2018

Director: David Sancho, Departament de Ciències Polítiques i Socials

Descripció: Promou una visió integral i plural del desenvolupament local, econòmic, social i ambiental que es tradueixi en polítiques públiques concretes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El seu enfocament innovador preveu els nous sectors estratègics per a la ciutat com ara l'economia verda, la digital o la industrial.

Càtedra QUAES-UPF de Biomedicina i Enginyeria Biomèdica

Any: 2017

Director: Paco Muñoz, Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Descripció: Dóna continuïtat a l'anterior càtedra QUAES-UPF de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut, amb l'objectiu principal de fomentar la divulgació del coneixement científic, la formació i la recerca en l'àmbit de la biomedicina i l'enginyeria biomèdica amb una dimensió social clara.

Càtedra Telefónica-UPF

Any: 2002

Director: Miquel Oliver, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Descripció: Seguint una relació des de fa més de vint anys per fomentar la recerca, la millora de la formació i la difusió de tecnologies educatives emergents, aquesta càtedra se centra en l'ús del blockchain com a eina en el món de l'educació digital, tant pel que fa a avaluació com a gestió.

Càtedra Pompeu Fabra

Any: 2014

Directora: Rosa Estopà, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Descripció: L'objectiu és fer més explícit el compromís de la UPF amb la catalanitat i fer visibles les activitats que es duen a terme a la Universitat per promocionar la llengua i la cultura catalanes. També impulsa activitats relacionades amb la figura científica de Pompeu Fabra i el seu compromís cultural i cívic.

Càtedra Josep Fontana

Any: 2022

Directors: Josep M. Delgado i Josep Pich, Departament d’Humanitats

Descripció: Impulsa el treball dels joves investigadors en l'àmbit històric, l'organització d'activitats de reflexió i de debat historiogràfic i la difusió de l'obra de Josep Fontana
–amb l'edició de material inèdit–, professor de la UPF i un dels grans renovadors de la historiografia espanyola.