Servidors centrals

Durant el curs 2015-2016 s'han consolidat els sistemes instal·lats durant el curs 2014-2015 i no s'ha adquirit cap equipament addicional, amb l'objectiu de fer servir els recursos oferts dins el marc dels serveis consorciats de CPD.