Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Catedràtics d'universitat

Alsina Keith, Àlex 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Doctor en Lingüística per la Universitat de Stanford, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: sintaxi, morfologia, teoria lingüística.

Brumme, Jenny E. 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Bucarest (Romania), l'any 1981. 
Doctora en Lingüística (Romànica: àrea de Català) per la Universitat de Leipzig (Alemanya), l'any 1985. 
Doctora hàbil en Lingüística (Filologia Romànica) per la Universitat de Potsdam (Alemanya), l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: sociolingüística i política lingüística, lingüística contrastiva, història de la llengua castellana, història dels llenguatges d'especialitat.

Gallén Miret, Enric 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Romànica (Català) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: literatura i teatre català dels segles XIX i XX, traducció i literatura catalana.

McNally Seifert, Louise Elizabeth 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciada en Lingüística per la Universitat de Delaware, l'any 1987. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: semàntica, pragmàtica, lingüística anglesa.

Titulars d'universitat

Alsina Keith, Victòria 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: lexicografia i traducció.

Atienza Cerezo, Encarnación
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, avaluació de l'expressió escrita, ensenyament de la llengua espanyola.

Badia Cardús, Toni 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Cambridge, l'any 1979. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Ciències (secció d'Informàtica) per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: traducció automàtica, lingüística computacional, sintaxi, semàntica formal.

Bel Gaya, Aurora 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: adquisició i traducció del català i del castellà.

Cañada Pujols, M. Dolors 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànica (secció de Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: fonètica comparada francès/català/espanyol, adquisició de llengües estrangeres.

Cassany Comas, Daniel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana (comuna) per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs escrit, discursos especialitzats, processament del discurs, didàctica de la llengua.

Clua Julve, Esteve 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: descripció lingüística catalana (fonologia i morfologia), lingüística aplicada, planificació lingüística.

Costa Carreras, Joan 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982. 
Doctor per la Universitat de Girona, l'any 2005.

De Yzaguirre i Maura, Lluís 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: enginyeria lingüística.

Decesaris, Janet Ann 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Lingüística i Castellà per la Facultat de Llengües i Lingüística de la Universitat de Georgetown, l'any 1977. 
Màster en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1979. 
Màster en Lingüística General per la Universitat d'Indiana, l'any 1981. 
Doctora en Lingüística Hispànica per la Universitat d'Indiana, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: morfologia, aplicació de la lingüística teòrica (fonamentalment teories basades en l'anàlisi semàntica o l'anàlisi funcional) a la traducció.

Díaz Rodríguez, Lourdes 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: qüestions de temps i aspecte en espanyol, descripció i didàctica de l'espanyol com a L2 (llengua estrangera) i adquisició de l'espanyol com a L2. 

Espunya Prat, Anna
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Màster en Lingüística Computacional per la Universitat de Mellon, l'any 1991.
Doctora en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: semàntica i sintaxi de l'aspecte verbal, lingüística i traducció.

Esteve Ruescas, Olga  
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1978. 
Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: l'anàlisi del discurs en l'ensenyament de l'alemany com a llengua estrangera, implicació i conseqüències cap a l'autonomia a l'aula, autonomia-autoaprenentatge.

Estopà Bagot, Rosa 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: lèxic, neologia i terminologia.

Fontana Méndez, Josep M. 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: sintaxi, variació i sintaxi diacrònica, anàlisi de corpus.

Freixa Aymerich, Judit 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora per la Universitat de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: terminologia, neologia, lexicografia i lexicologia.

González Condom, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctora per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: pragmàtica, anàlisi del discurs i lingüística del text.

López Ferrero, Carmen
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Didàctica de la Llengua per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: gramàtica i ensenyament de la llengua espanyola, lingüística del text, anàlisi i pràctica del discurs.

Lorente Casafont, Mercè 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia.

Mas López, Xavier 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: evolució terminològica comparativa multilingüe i tècnica de traducció en llenguatge d'especialitat.

Ortín Rull, Marcel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: història i crítica de la literatura catalana contemporània, traducció i recepció literàries, retòrica.

Pegenaute Rodríguez, Luis 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat d'Oviedo, l'any 1988. 
Doctor en Filologia per la Universitat de Lleó, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: literatura comparada, traducció literària, història de la traducció i teoria de la traducció.

Pérez Vidal, Carmen 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Màster en Lingüística Aplicada per la Universitat de Reading (Regne Unit), l'any 1983. 
Doctora en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües tant en context natural com formal, bilingüisme.

Pujol Morillo, Dídac 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: poesia contemporània en anglès, literatura anglesa, crítica literària, traducció literària.

Ribas Bisbal, Montserrat 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Romànica-Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: anàlisi crítica del discurs, discurs públic i representacions socials; argumentació.

Ruiz Casanova, José Francisco 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: edició de textos clàssics (edat mitjana i Segle d'Or), poesia espanyola moderna i contemporània.

Torner Castells, Sergi 
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Doctor per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 

Vallduví Botet, Enric 
Àrea de coneixement: Lingüística General. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (secció d'Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: significat pragmàtic i semàntic, variació pragmàtica, sintaxi.

Zabalbeascoa Terran, Patrick 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Filologia Anglesa (traducció) per la Universitat de Lleida, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: teoria i metodologia de la traducció. 

Professors agregats 

Andújar Moreno, Gemma
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada a la traducció, anàlisi del discurs, argumentació.

Bel Rafecas, Núria 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Psicolingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: lingüística computacional, enginyeria lingüística, recursos lingüístics, lexicografia computacional.

Colominas Ventura, Carme 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: traducció alemany-català, semàntica, lingüística computacional.

Cunillera Domènech, Montserrat 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Llicenciada en Lletres Modernes mention FLE per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1992. 
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.

Gelpí Arroyo, Cristina
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: lexicografia, terminologia, lexicologia, anàlisi del discurs.

Professors col·laboradors permanents

Gilbert O'Dell, Lisa 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: mètodes i materials per a l'ensenyament de llengua, traducció especialitzada.

Naro Rouquette, Guilhem 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Llicenciat en Ciències del Llenguatge per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1981. 
DEA de Lingüística General per la Universitat Paul Valéry, l'any 1983. 
Doctor en Lingüística General per la Universitat Paul Valéry, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, semàntica, anàlisi del text.

Wirf, Maria Theresia 
Àrea de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Primer i segon examen d'Estat per al magisteri en l'escala secundària II i en l'escala secundària I en anglès i en francès per la Universitat de Bonn, l'any 1984. 
Magister Artium d'anglès, de francès i de pedagogia per la Universitat de Bonn, l'any 1985. 
Màster en Llengua i Literatura Alemanyes per la Universitat Paul Valéry de Montpeller, l'any 1992. 
Doctora en Estudis Germànics i Escandinaus, opció Lingüística, per la Universitat Paul Valéry, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: l'alemany com a llengua estrangera, semàntica, neologia, lexicologia, anàlisi del text. 

Professors lectors

Bach Martorell, Carme 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, lingüística de corpus, terminologia i neologia.

Bartoll Teixidor, Eduard
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: traducció audiovisual, traducció general.

Bernal Gallén, Elisenda 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, neologia.

Fernández Moreno, Lydia 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctora en Filologia Francesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: anàlisi del discurs, representacions etnosocioculturals del discurs.

Miche Comerma, Elisabeth 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Ginebra, l'any 1986. 
Doctora en Lletres (Lingüística) per la Universitat de Ginebra, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: pragmàtica i anàlisi del discurs.

Professors associats

Ainaud Escudero, Jordi 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: literatura comparada medieval.

Aliaga Emeterio, Delfina
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Alou Ramis, Damià Àngel 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada, terminologia, lexicografia general i especialitzada, lexicologia.

Arnall Duch, Anna
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
LLicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007. 
Principals línies d'investigació: llenguatge jurídic català.

Barrera Aguilera, Mariona
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: neologia.

Bigorra Cervello, Maria Lourdes 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànico-Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.

Blanch Llenas, Ferran
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Borrás Dalmau, Laura
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.

Briguglia, Caterina
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Llengües i Literatures Estrangeres per la Universitat de Palerm, l'any 2003.
Doctora en Comunicació Multilingüe: estudis de traducció, lingüística i literatura per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.  
Principals línies d'investigació: traducció literària, traducció al català, literatura italiana, llengua, estil.

Campmany Jané, Elisenda
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: fonologia i morfologia catalanes.

Camps Martin, Magí
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.

Cantos Estel, M. Rosa
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Carlet, Angélica
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Licenciada en filologia Inglesa i portuguesa, per la Universidad Unisinos (Brasil), l’any 2004.
Principals línies d'investigació: Entrenament fonètic, ensenyament de la pronúncia. percepció i producciód’una L2. Adquisició d’una segona llengua i lingüística anglesa.

Carulla Pahl, Marta 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Cases Silverstone, Madeleine 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: bilingüisme, traductologia i filosofia de la religió.

Chieregato, Chiara
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras per la Ca`Foscari University of Venice , l’any 2005.
Màster universitari en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2008.
Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.

Climent Ferrando, Vicente Juan 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.

Collins, Peter
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Francesa i Alemanya per la Universitat d'Oxford, l'any 1983.

De Los Santos, Esther
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1992.

Del Barrio Estevez, Laura
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Llicenciada en Filosofia i Lletres. Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.

Feliu Cortes, Judit
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: lexicografia.

Fernández Casamitjana, Nuria
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Ferrer Santanach, Montserrat
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Doctora en Literatura Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2010.

Figaredo Jiménez, Emma
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.

Font Faugier, Silvia 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.

Frigola Segimon, Santiago
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.

Gaser, Rolf 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Llicenciat en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: traducció especialitzada.

González Rodríguez, Carmen
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Doctora en Filologia Espanyola (Literatura) per la Universitat Estatal d'Ohio, l'any 2003.

Guirado Gil, Cristina 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: traducció especialitzada científico-tècnica i terminologia.

Helm, Arthur
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Lettres Modernes per la Universitat de  Strasbourg, l’any 1983.

Hooworth Smith, Robert Ll.
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Espanyola i Francesa per la Universitat de Manchester, l'any 1993.
Màster en Llengües i Lingüística per la Universitat de Manchester, l'any 1995.
Certificat de postgrau en Gestió i Direcció d'Empreses per la Universitat de Hull, l'any 2002.

Igareda González, Paula
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traduccó i Interpretació  per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Traducció i Filologia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.

Laplaza Miras, Yesika
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Màster universitari en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Doctora en Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: tecnologies de la parla, fonètica, prosòdia, lingüística computacional.

López Serrano, Sonia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Múrcia, l'any 2007.
Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada per la Universitat de Múrcia, l'any 2008. 
Principals línies d'investigació: ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres, contextos d'aprenentatge/ensenyament, escriptura en llengua estrangera com a eina d'aprenentatge.

Lucha Cuadros, Rosa Maria
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.

Martínez Bou, Mireia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1999.

Martínez Sarra, Begoña
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.

Martínez Tejerina, Anjana
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, l'any 2003.
Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant, l'any 2008.

Mas Peiró, Jordi
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la IQS School of Engineering, l’any 2005.

Mussarra Roca, Joan-Josep
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2000.
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2011.

Naranjo Pita, Maria 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1997.

O'Grady, Rhiannon
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en English Literature and Film Studies per la Universitat Sheffield Hallam, l'any 2002.
Postgrau en Education for Secondary English per la Universitat Sheffield Hallam, l'any 2006.
Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.

Parra Contreras, Joan
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filologia Anglesa i Germanística per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.

Peracaula Pujadas, Elisabeth
Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies de recerca: observació a l'aula i l'avaluació des d'una perspectiva competencial.

Planas Bas, Maria Àngels
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.

Roca Batista, Patrick 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Lille (França), l'any 1998.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.

Roma Bague, Montserrat
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Lletres Modernes per la Universitat de París-IV, París Sorbona, l'any 1990.
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Lleida, l'any 1998.

Romero Pérez, María Esperanza 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Traducció per la Universitat de Viena, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: la traducció de l'alemany al castellà.

Roquet Puges, Helena
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any  1998.
Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.
Principals línies d'investigació: Adquisició de primeres llengües i llengües estrangeres, AICLE, EMI.

Ruiz Babot, Sílvia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2005.
Sancho Duran, Javier
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2008.

Souto Caballero, Ángel 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Diplomat en Traducció i Interpretació per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Llicenciat en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.

Vancells i Mora, Ignasi
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.

Vilaplana Duran-Sindreu, Mercedesi
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Francesa per les Universitats de Barcelona i Montpellier, l’any  2002.

Professors visitants

Aguilar Solano, Maria Ascensión
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada  en Filologia Hispànica per la Universidad de Granada, l'any 2012.
Doctora en Traducció i estudis i interculturals per la Universitat de Manchester, l’any 2012.
Principals línies d'investigació: community interpreting, inclusió social, migració, etnografía, ONGs.

Barberà Altimira, Gemma
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada enTraducció i Interpretació  per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.
Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.
Línies de recerca: semàntica i pragmàtica de les llengües de signes, referència nominal i estructura del discurs

Bisiada, Mario
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciat en  Anglès i Lngüística per la  University of York, l’any 2009.
Doctor en Traducció i estudis interculturals per la  University of Manchester, l’any 2013.
Línies d'investigació: estudis del discurs contrastius, estudis de traducció i corpus

Garrido Almiñana, Juan María
Àrea de coneixement: Filologia Hispànica.
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: fonètica, entonació, tecnologies de la parla.

Marfany Simo, Marta 
Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1997.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals linies d'investigació: traduccions medievals, traducció de poesia, traducció i recepció de literatura francesa.

Mayol Toll, Laia
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Doctora en Lingüística per la Universitat de Pennsilvània, l'any 2009.
Principals línies de recerca: pragmàtica i semàntica, estructura informativa i del discurs.

Vargas Urpi, Mireia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: interpretació als serveis públics, mediació intercultural, comunicació intercultural, traducció i interpretació del xinès al català/castellà.

Professors emèrits

Cabré i Castellví, M. Teresa 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciada en Filologia Romànica (Hispàniques) per la Universitat de Barcelona, l'any 1970. 
Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Principals línies d'investigació: lexicologia, lexicografia, terminologia i anàlisi del discurs.

Chabas Bergon, José
Àrea de coneixement: Traducció.
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: traducció cientificotècnica, història de la ciència.

Estelrich Arce, Pilar 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Moderna (Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: didàctica de l'alemany com a llengua estrangera, literatura alemanya d'entreguerres (Alemanya i Àustria), la traducció en el procés de recepció de la cultura alemanya.

Manero Mesones, Felisa
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Diplomada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: traduccions de teatre contemporani en llengua anglesa.

Martín Peris, Ernesto
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Llicenciat en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada, aprenentatge i ensenyament de segones llengües.

Rodríguez Monroy, Amalia
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1971.
Màster en Llengües i Literatures Hispàniques per la Universitat de Nova York, l'any 1975. 
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: teoria literària i teoria de la traducció; història i crítica literària: literatures en llengua anglesa; literatura comparada i crítica cultural; poesia anglesa i nord-americana.

Todó Vila, Lluís M. 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: literatura francesa del segle XVII, novel·la del segle XIX, estilística de la traducció.

Tricás Preckler, Mercè 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació. 
Llicenciada en Filologia Romànica (Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: lingüística aplicada a la traducció, anàlisi del discurs, argumentació.

Investigadors

Investigadors ICREA

Hinzen, Wolfram
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Freiburg, l’any 1993.
Màster en Filosòfia per la University of London, l’any 1994.
Doctorat en Filosofia per la Universitat de Berna, l’any 1996.
Principals línies d'investigació: filosofía del llenguatge, lingüística teórica i lingüística clínica.

Prieto Vives, Pilar 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Lingüística per la Universitat d'Illinois, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: fonètica i fonologia, prosòdia, adquisició de la prosòdia, interfície prosòdia-pragmàtica, interfície gestualitat-prosòdia.

Quer Villanueva, Josep
Àrea de coneixement: Lingüística General.
Llicenciat en Filologia Clàssica (Grec) per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Lingüística per la Universitat d'Utrech, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: sintaxi, semàntica, teoria lingüística, lingüística de les llengües de signes.

Investigadors Marie Curie

Menendez Benito, Paula
Àrea de coneixement: Lingüística General
Llicenciada en Filologia Espanyola per la Universitat d'Oviedo, l'any 1995.
Master of Arts in Hispanic Linguistics, Spanish and Portuguese per la Universitat de Massachusetts at Amherst, l'any 2000.
Doctora en Linguistics, per la Universitat de Massachusetts at Amherst, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: semàntica, pragmàtica.

Investigadors Juan de la Cierva

Hunter, Julie Joanna
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Llicenciada en filosofia per la Universitat de Texas, l’any 2004.
Doctora en linguistica per la Universitat de Texas, l’any 2010
Principals línies d'investigació: semántica, pragmática, corpus linguistic i  multi-modal discurs.

Investigadors de projectes

Grivolla, Jens
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Diplomat en Informàtica per la Technische Universität Berlin, l’any 2000.
Màster en Informàtica  per  la Université d'Aix-Marseille, l’any 2001,
Doctor en  Informàtica per la Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, l’any 2006.
Principals línies d'investigació: processament del llenguatge natural, extracció de la informació, recuperació de la informació, sistemes de recomanació i anàlisi multimodal de contingut.

Melero Nogués, M.Teresa
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Hispànica - Llengua Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: processament automàtic del llenguatge, extracció d'informació, traducció automàtica, linked data.

Sánchez Amat, Jordina
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Hispànica - Llengua Espanyola per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, l’any 2008. 
Doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2015.

Becaris de tercer cicle: MEyC, MECyD, AGAUR, UPF, altres

Acosta Ortega, Laura

Ament, Jennifer Rose

Arias Badia, Blanca

Bailey, Robert Lee

Bassaganyas Bars, Toni

Barnes, Jeremy Claude

Biro, Andrea

Cañas Peña, Sara

Codina Canal, Marta

Chandia Flores, Andrés Alfredo

Del Tredici, Marco

Denisenko Denisenko, Anna

Folica, Laura Virginia

Fomicheva, Marina

García Balsas, Marta

García Pinos, Eva

González Fuente, Santiago

Han, Jingyi

Huebscher, Iris Carmela

Kiagia, Evangelia María

Kushch, Olga

Llopart Saumell, Elisabet

Machin, Elizabeth Anne-Marie

Marquina Zarauza, Montserrat

Milá García, Alba

Moreno Domenech, Maria

Marimón Felipe, Montserrat

Navarrete González, Alexandra

Obis Monné,Aina

Palomo Berjaga, Vanessa

Parra López, Guillermo

Pérez Sinusia, Marina

Pozuelo Ollé, Òscar

Rees, Geraint Paul

Richtarcikova, Veronika

Ruiz Aldana, Víctor

Silvente i Font, Sara

Shimoyoshi, Ayumi

Stan, Irina Suzana

Tomas Albina, Alba

Trencia, Pascale

Tudela Isanta, Anna

Valero Porras, María José

Vázquez Calvo, Boris

Vigo, Eugenio Martin

Voellmer, Elena

Vorobyeva, Tamara

Wohlmuth, Kata

Xu, Yingfeng

Zaytseva, Viktoriya

Zorzi, Giorgia