Departament de Dret

Catedràtics d'universitat

Agulló Agüero, Antonia 
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1976.
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1980.
Principals línies d'investigació: hisendes locals, procediments tributaris, garanties del contribuent, impostos sobre societats, renda i patrimoni, informàtica i dret, tributació de la família, dret sancionador i tributari.

Argullol i Murgadas, Enric 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1969. 
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Principals línies d'investigació: organització administrativa, comunitats autònomes, urbanisme, dret d'aigües.

Betancor Rodríguez, Andrés 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu 
Llicenciat en Dret per la Universitat de La Laguna (Tenerife), l'any 1984. 
Doctor en Dret per la Universitat Carlos III de Madrid, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: regulació ambiental i regulació econòmica.

Cerdà Albero, Fernando
Àrea de coneixement: Dret Mercantil 
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1987. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret concursal, dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret comptable i dret marítim.

de Montagut i Estragués, Tomàs
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1975. 
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: història de les institucions financeres de Catalunya i història de la recepció del dret comú a Catalunya.

Farrando Miguel, Ignacio 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la propietat industrial, dret bancari, dret dels títols valors, dret del mercat de valors, dret d'assegurances i dret del comerç electrònic.

Félix Ballesta, Mª Ángeles 
Àrea de coneixement: Dret Eclesiàstic de l'Estat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971. 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Principals línies d'investigació: dret matrimonial, relacions estat-esglésies en el dret espanyol i comparat.

Ferrer i Riba, Josep
Àrea de coneixement: Dret Civil 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: dret civil català i entitats no lucratives.

García Segura, Caterina
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982. 
Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1983. 
Doctora en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals, actors internacionals, activitat exterior de les entitats polítiques subestatals i processos d'integració regional.

Gómez Pérez, Fernando 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: dret i economia, greuges i contractes.

Larrauri Pijoan, Elena 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: criminologia, sistema de penes i sancions, gènere i sistema penal.

López López, Julia 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1977. 
Doctora en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: estructura salarial i negociació col·lectiva, discriminació salarial, globalització i drets socials, conciliació de la vida familiar i laboral.

Malem Seña, Jorge Francisco
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat de Córdoba (Argentina), l'any 1974. 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Principals línies d'investigació: teoria de la democràcia i de la legitimitat, problemes de justícia, llibertat d'expressió i democràcia, i dret i moral [la imposició de la moral]. 

Massaguer Fuentes, José 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1983. 
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de societats i dret concursal.

Moreso i Mateos, Josep Joan 
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: lògica de normes, interpretació jurídica i indeterminació del dret.

Quiñones Escámez, Anna 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional.

Ragués i Vallès, Ramon 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, teoria del delicte i relacions dret penal-dret processal.

Ramos Méndez, Francisco 
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'any 1969. 
Doctor en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1972.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Ripol Carulla, Santiago
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Màster en Dret Europeu, opció Jurídica, per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Certificat del Curatorium de l'Acadèmia de Dret Internacional de la Haya per la participació en els treballs del Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, l'any 1993.
Diploma en Dret Internacional [Problems in Contemporary International Law] per la Universitat de Helsinki, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i relacions internacionals.

Saiz Arnaiz, José Alejandro 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, l'any 1979. 
Doctor en Dret per la Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: procés d'integració a Europa, interpretació dels drets fonamentals i estat autonòmic.

Salelles Climent, José Ramón 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1990. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: dret de societats, dret de la competència i dret de la propietat industrial i intel·lectual.

Salvador i Coderch, Pau 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1971. 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, l'any 1973. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1975. 
Principals línies d'investigació: dret civil, obligacions i contractes, dret de l'obligació i tècnica legislativa.

Silva Sánchez, Jesús M. 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1981.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, tècniques del dret penal econòmic i política criminal.

Vilajosana Rubio, Josep M. 
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Titulars d'universitat

Chacartegui Jávega, Consuelo 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: empreses de treball temporal, discriminació i orientació sexual del treballador i dret social comunitari (seguretat social comunitària).

Cienfuegos Mateo, Manuel 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1986. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: dret comunitari.

Fargas Fernández, Josep 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: clàusules transitòries en matèria de seguretat social.

Felip i Saborit, David 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: teoria del delicte i tècniques del dret penal econòmic.

Ferreres Comella, Víctor 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: dret constitucional (justícia constitucional), principi de legalitat penal.

Font i Segura, Albert
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: la violació del secret empresarial en dret internacional privat, la seva especificitat en l'àmbit de la competència deslleial.

Gómez Ligüerre, Carlos Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil, dret de l'assegurança, dret de contractes.

Ibáñez Muñoz, Josep 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, anàlisi de política exterior, política exterior espanyola, economia política internacional, economia política de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Iglesias Vila, Marisa
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: discreció judicial.

Luque Parra, Manuel
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Málaga Diéguez, Francisco
Àrea de coneixement: Dret Processal 
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 1993. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1996. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: contenciós administratiu.

Martí Màrmol, Josep Lluís
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: teories de la democràcia, filosofia política, teoria constitucional i teoria de la negociació.

Monteagudo Monedero, Montiano 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1989. 
Doctor en Dret per la Universitat de València, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: dret de la competència, dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de societats i contractació mercantil.

Mora Capitán, Belén 
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: dret processal.

Pallarés Ayala, Javier 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, l'any 1987. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: dret bancari.

Pérez Triviño, José Luis 
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: teoria del dret i filosofia política.

Robles Planas, Ricard 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: teoria general del delicte, el concepte material de delicte, la perillositat criminal, les formes d'intervenció en el delicte, la imputació jurídico-penal de responsabilitat.

Rodrigo Hernández, Ángel José 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa, l'any 1984. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 1986. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: dret internacional públic i dret del medi ambient.

Sandiumenge i Farré, Josep 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: dret patrimonial, dret immobiliari i urbanístic, tècnica legislativa i dret a l'honor i a la intimitat privada.

Solé Riera, Jaume 
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: dret processal.

Soler Masota, Paz 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, l'any 1989. 
Doctora en Dret per la Universitat de València, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència i dret de societats.

Valle Muñoz, Francisco Andrés
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: dret individual del treball, dret sindical i dret processal laboral. 

Titulars d'escola universitària

Pla Planas, Albert 
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: el règim jurídico-tributari del dret de crèdit.

Professors Lectors

Blay Gil, Ester
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. 
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. 
Principals línies d'investigació: penologia, penes comunitàries, policia.

Capdeferro Pla, Josep 
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: institucions de dret públic català (Corts, Generalitat, municipis) als segles XVI i XVII, literatura jurídica i praxi quotidiana dels advocats de la Catalunya moderna, els drets propis de la Corona d'Aragó en el context de la cultura europea del ius commune.

Colàs Neila, Eusebi 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: poders de l'empresari, llibertats econòmiques i dret del treball, prevenció de riscos laborals, transmissió d'empresa i procés concursal, l'impacte de les TIC sobre els drets dels treballadors i Les reformes del sistema espanyol de pensions en el marc de la governança econòmica europea.

Morgades Gil, Sílvia 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: dret comunitari europeu.

Professors agregats

Caballé Martorell, Anna Maria 
Àrea de coneixement: Dret Romà
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: dret successori romà; tradició jurídica de les institucions Collatio emancipati, la quarta falcídia i la quarta trebel·liànica; els supòsits de pluralitat d'hereus i responsabilitat per deutes d'herència, dret de persones i crítica textual.

Escaler Bascompte, Ramon 
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: execució, mesures cautelars.

González Pascual, Maribel 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1997. 
Doctora en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 2004. 
Principals línies d'investigació: les condicions bàsiques d'igualtat en l'estat autonòmic.

López Bofill, Héctor 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: estudi de la decisió de constitucionalitat en el control de la constitucionalitat de les lleis.

Macho Pérez, Ana Belén 
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Doctora en Dret amb Menció de Doctorat Europeu per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: retroactivitat de normes tributàries, el dret penal i sancionador tributari, els procediments tributaris, les hisendes locals i la fiscalitat de l'habitatge.

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994. 
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: anàlisi econòmica de la política criminal, teoria de la legislació, relació entre dret penal i criminologia.

Pérez Simeón, Maurici 
Àrea de coneixement: Dret Romà
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: dret romà, successions, tradició romanística a Catalunya i dret romà del comerç marítim.

Torres Pérez, Aida 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Doctora en Dret per la Yale Law School (EUA), l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: dret constitucional de la Unió Europea.

Professors agregats interins

Ramos González, Sonia
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret de danys, seguretat de producte, dret biofarmacèutic, dret de contractes.

Velasco Rico, Clara
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Professors associats

Ara Triadú, Carlos
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, l'any 2009.
JSM per Stanford Law School, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: dret concursal (el govern corporatiu de l'empresa en crisi).

Arenas Gómez, Miguel   
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: accidents de treball/malalties professionals i les responsabilitats derivades: manca de mesures, sancions i danys i perjudicis; prestacions públiques de seguretat social, desigualtats socials i desprotecció davant del sistema públic de la seguretat social.

Balcells Magrans, Marc
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Graduat en Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Graduat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2012.
Màster en Criminologia i Execució Penal per la Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Màster en Justicia Criminal per el John Jay College, The City University of New York, l'any 2014.
Certificate Program in International Art Crime and Cultural per la Heritage Protection Studies, Association for Research into Crimes against Art, l'any 2011.
Doctor en Justícia Criminal per la City University of New York, The Graduate Center, l'any 2009
Principals línies d'investigació: Criminologia, Justicia i polítiques Penals, Estadística i Mètodes de Recerca.

Bassas Pérez, Isabel
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat Abad Oliva, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: Derecho de la Energía, Derecho Finaciero y Tributario.

Becerra Briceño, Jesus Luis
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Católica Andrés Bello, l'any 2003.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Bernadí i Gil, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, distribució de competències, administració pública i tecnologies de la informació i la comunicació.

Bertomeu Curto, José Francisco
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

Bonet Rull, Laia
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, responsabilitat administrativa, protecció del medi ambient.

Brugat Carreras, Marc
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Bustos Gisbert, Rafael
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1989.
Doctor en Dret per la Universitat de Salamanca, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, dret a la informació i dret parlamentari.

Caba Serra, Natalia
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: dret tributari.

Cacharro Lopez, Maria Socorro
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de la Administració per la Universitat de Santiago de Compostela.
Principals línies d'investigació: dret administratiu, urbanisme.

Calvo Doblas, María
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret laboral.

Cano García, Juan
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Casado Coronas, Clara
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 2001
Principals línies d'investigació: dret penal, criminologia, mediació.

Ciutad Cura, José Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Principals línies d'investigació: inspecció.

Clotet Miró, Maria Àngels
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: dret internacional públic.

Cruz Herrero, Olga 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: protecció penal de la propietat intel·lectual.

del Alcazar Viladomiu, Cristina
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster en Criminologia i Execució Penal, per la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2010.
Llicenciada en Criminologia per la Universitat Internacional de Catalunya, l'any 2013. Premi Extraordinari. 
Principals línies d'investigació: dret penal.

Egea i Fernández, Joan 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1981.
Principals línies d'investigació: dret de la persona i dret civil català.

Elvira Benito, David
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Erruz i Seall, Jaume
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1982.
Diplomat en Comunitats Europees per la Universitat de Barcelona, l’any 1985.
Principals línies d'investigació: política territorial i obres públiques, matèria d'aigües.

Estrada Rius, Albert 
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: Diputació del General de Catalunya, fiscalitat i aspectes legals de la moneda.

Fernández Pérez, Juan Manuel
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989
Principals línies d'investigació: Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Figueres Fortuna, Òscar
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: dret civil i administratiu.

Forcadell Berenguer, Antoni Josep
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i Psicologia per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: factors individuals relacionats amb el procés de rehabilitació de delinqüents juvenils i adults, avaluació de programes de rehabilitació de delinqüents.

Forcadell Escouffier, Albert 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: dret del treball.

García Arán, Guillermo Nuño
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: relacions laborals, processos de negociació col·lectiva, conflictes col·lectius.

García Ballestero, José Antonio
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: prestacions de la seguretat social.

Garganté Petit, Sixto
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1978.
Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social per l'IDEC-UPF, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret del treball i la seguretat social.

Gil Seaton, Ayllen Susana
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Valparaíso, l’any 2009
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Gil Soriano, Alberto
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l’any 2005.
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de València, l’any 2007.
Doctor en Dret Tributari Europeu per la Università di Bologna, l’any 2009.
Màster en Fiscalitat Internacional i Serveis Financiers per la Thomas Jefferson School of Law. San Diego, CA (EEUU), l’any 2012.
Principals línies d'investigació: dret tributari.

Giménez Aliaga, Marta
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat CEU Cardenal Herrera, l'any 1997
Principals línies d'investigació: dret civil, immobiliari i mercantil.

Gomez Rubia, Cristina
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.
Diplomada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret penal.

González Álvarez, Francisco
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: dret de la seguretat social.

Güell Peris, Sònnia 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: dret internacional dels drets humans i dret internacional humanitari.

Hortalà Vallvé, Joan
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l’any 1988.
Llicenciat en Dret per la UNED, l'any 1999.
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: dret financer i tributari.

Huertos Ferrer, Anna M. 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: en l'àmbit del dret de la seguretat social (camp d'aplicació i règims especials, prestacions i la protecció per desocupació).

Iglesias Torrens, Yasser
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Màster oficial en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster universitari en Tributació/Assessoria Fiscal per la UDIMA/CEF, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: dret tributari.

Jiménez Asensio, Rafael 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat del País Basc, l'any 1988. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: polítiques de selecció en la funció pública espanyola.

Jiménez Hidalgo, Adoración
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: dret del treball.

Lamarca i Marquès, Albert 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: dret d'obligacions i contractes, dret civil català i dret de successions.

Laraña Cobo, Rafael
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: seguretat social.

Lazar, Alexandru George
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret, per la Universitat de Granada, l'any 2008.
Màster uiversitari d'Investigació en Ciències Jurídiques, per la Universitat Ramon Llull (ESADE), l'any 2012.
Principals línies d'investigació: Civil, Contractual, Internacional Privado, Societario, Mercantil General, M&A, Competencia y Corporate Compliance.

Lloveras i Ferrer, Marc-Roger 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: part general, i dret d'obligacions i contractes.

Llumà i Ras, Carmina
Àrea de coneixement: Dret Administratiu 
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

López Clarós, Pedro J. 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: dret i seguretat social.

López Pulido, Juan Pedro
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 1991.
Principals línies d'investigació: dret internacional privat.

López Rodríguez, Daniel
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: dret mercantil, fusions i adquisicions, reestructuracions, dret internacional, negociació i resolució de conflictes.

Luna Yerga, Álvaro 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Mallandrich Miret, Núria
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret Processal per la Universitat de Barcelona, any 2009.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Mccrory, Shaun Martin
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de York, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: criminologia.

Melon, Lela
Àrea de coneixement: Dret civil
Llicenciatura en Dret per la Universitat de Ljubljana, l'any 2011
Programa L.L.M. en Dret Internacional, per la Universitat de Maastricht, l’any 2012.
Formació en Management per la Universitat de Ljubljana, l’any 2013.
Màster en Dret Econòmic Europeu per la Universitat de Luxemburg, l’any 2013.
Principals línies d'investigació: propietat intel·lectual, dret de societats.

Mir Bagó, Josep
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: règim local, telecomunicacions i relacions entre administracions.

Mir i Puig, Carles 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: tècniques del dret penal econòmic.

Nogueroles Peiro, Nicolás 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1984. 
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 1987. 
Principals línies d'investigació: dret civil, dret immobiliari.

Ordoñez Echeverria, Jose Javier
Àrea de coneixement: Dret internacional privat
Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1996.
Llicenciat en Filosofia per la UNED, l’any 2012.
Principals línies d'investigació: mediació de conflictes, estrangeria.

Ortuño Muñoz, José Pascual
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Múrcia, l'any 1974.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Padrós Amat, Blanca
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1996.
Principals línies d'investigació: dret Internacional privat.

Palet Vilaró, Joan
Àrea de coneixement: Dret del treball i de la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: Dret del treball i de la Seguretat Social.

Pares Casanova, Albert
Àrea de coneixement: Dret internacional privat
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: immigració, deutes hipotecaris, família, protecció de menors i reclamacions de prestacions socials.

Pérez Pablo, Rosa Maria 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: dret administratiu.

Pijoan Font, Iu
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: dret administratiu i tributari

Piñeiro Salguero, José Amador
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctor en Dret (especialitat Patrimonial) per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret de l'esport i dret de danys i responsabilitat civil per producte defectuós.

Quero Arias, Jordi
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: relacions internacionals d'Orient Mitjà, teoria de les relacions internacionals, seguretat i defensa.

Ramírez Roquete, Iñigo
Àrea de coneixement: Dret internacional privat
Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: dret del comerç i de la contractació.

Ramírez Silva, Pablo
Àrea de coneixement: Dret civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: propietat intel·lectual, noves tecnologies.

Regidor Sanchez, Jorge
Àrea de coneixement: Dret Internacional privat
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Dret Estrangeria i migratori, nacionalitat.

Riba Vidal, José
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1982.
Principals línies d'investigació: dret processal.

Ripley Soria, Daniel Ignacio
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1993.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret patrimonial: obligacions i contractes i drets reals. Prelació de crèdits i relacions entre el procediment administratiu i d'execució i el procediment d'execució previst a la LEC.

Roselló Cardona, Joan
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.                                               

Roselló Cherigny, Elena 
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Principals línies d'investigació: desamortització urbana a la Barcelona del segle XIX, codificacions del segle XIX, dret privat del segle XIX i institucions públiques del segle XIX.

Ruiz Franco, Aida
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la UNED, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: serveis públics del treball i contractació i qualitat del treball.

Ruiz García, Juan Antonio
Àrea de coneixement: Dret Civil 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: dret civil.

Salas Velasco, Anna 
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: el fet causant a les prestacions de la seguretat social.

Sánchez Álvarez, Víctor Manuel
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Màster en Dret [LLM] per la Universitat de Manchester, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Seuba Torreblanca, Joan Carles
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciatura en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1994.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2001.
Premi Extraordinari de Doctorat, per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2004.
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil, dret sanitari, obligacions i contractes.

Suárez Puga, Ernesto Alejandro
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: dret societari, dret concursal i dret d'obligacions.

Toledo Vasquez, Patsili Elisa
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 2003.
Doctora en Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: dret penal.

Torres Cobas, Ferran 
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: funció pública, control de les administracions públiques, dret a la intimitat.

Trell San Martín, Ángeles
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1994.
Principals línies d'investigació: dret laboral, mediació, dret processal.

Vega Felgueroso, Telma
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat de Oviedo, l'any 2002.
Màster universitari en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: inspecció de treball i seguretat social.

Velázquez Vioque, David Jesús
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Extremadura, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, relacions dret penal/dret processal, dret penal econòmic.

Vidal Cardona, Anna Maria
Àrea de coneixement: Dret Internacional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1993.
Doctora en Dret Internacional per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: dret de família, internacional i estrangeria.

Willis, Roxana
Àrea de coneixement: Criminologia
Llicenciada en Dret (European Legal Studies) per la Universitat de Kent, l’any 2008.
Màster en Dret i Dret Econòmic internacional per la Universitat de London, l’any 2009.
Principals línies d'investigació: criminologia.

Yelamos Bayarri, Estela
Àrea de coneixement: Dret Processal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: dret processal.

Zorrilla Martínez, Naia
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Deusto, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: suspensió especial per a drogodependents, informes socials de les mesures socials alternatives.

Zuloaga González, Javier
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: delicte fiscal, procediment tributari.

Professors visitants

Abegon Novella, Marta
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.  
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: efectes dels conflictes armats en els tractats, la protecció dels interessos generals de la comunitat internacional, relacions entre la criminalitat transnacional organitzada i els conflictes armats.

Agüero San Juan, Sebastián Alonso
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Diplomat en Mediació Intercultural per la Universitat Catòlica de Temuco (Xile), l'any 2006.
Diplomat en Planificació i Gestió Tributària per la Universitat de Xile, l'any 2007.
Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica de Temuco (Xile), l'any 2007.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: filosofía del dret, metodología de la teoria del dret, dinàmica de sistemes jurídics, filosofia analítica, teoria de canvi de creences, anàlisi conceptual.

Aragoneses Aguado, Alfons 
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1996. 
Doctor en Dret per la Universitat de Girona, l'any 2006. 
Principals línies d'investigació: dret de les dictadures, franquisme, nazisme, dret comparat.

Artigot i Golobardes, Mireia 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctora en Dret per la Universitat de Cornell (EUA), l'any 2011. 
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat de producte, dret de família.

Barberà Gomis, Josep Ramon
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984.
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.
Principals línies d'investigació: federalisme i dret de les autonomies, règim local, medi ambient, domini públic i béns de l'administració.

Carrio San Pedro, Luis Alberto
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo, l'any 2001.
Doctor en Dret per la Universitat d’Oviedo, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: Validesa jurídica, teoria de la legislació, teoria del dret, dret de l’esport, gobernança global, igualtat en competicions esportives, protecció dels nens i nenes a l’esport.

Castañer Codina, Joaquim 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, l'any 1995. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: dret mercantil.

Coca Vila, Ivo
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Màster en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: teoria i filosofa del dret penal, teoria del delicte, dret penal econòmic i de l'empresa.

Elizalde Carranza, Miguel Ángel
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Dret per l'Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (Mèxic), l'any 1998.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: dret del comerç internacional i dret internacional del medi ambient.

Estrada Cuadras, Albert
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: teoria del delicte, dret penal econòmic i de l'empresa, dret de la propietat intel∙lectual i industrial, dret penal europeu.

Farnós Amorós, Esther 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: dret de família i dret de danys.

Fernández López, Maria Antonieta
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1993.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: procediment administratiu, urbanisme i dret del medi ambient.

Gili Saldaña, María de los Ángeles 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: dret de danys i dret de contractes.

Llobet Angli, Mariona
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009. 
Principals línies d'investigació: terrorisme.

Marco Peña, Ester
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Línies d'investigació: deute públic, disciplina pressupostària i col·laboracions público-privades.

Montaner Fernández, Raquel 
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007. 
Principals línies d'investigació: imputació de responsabilitat en estructures jeràrquiques organitzades, violència domèstica i delictes de seguretat vial.

Pareja Alcaraz, Pablo 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Master of Science in European Studies: EU Policy-making. London School of Economics and Political Science, l'any 2002.
Master of Science in Foreign Service (especialitat Estudis Asiàtics i Diplomàcia Internacional), Universitat de Georgetown, l'any 2004.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010. 
Principals línies d'investigació: relacions internacionals, relació entre actors i ordre.

Pelacani, Gracy
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciada en Dret per la Universitat de Trento, l'any 2011.
Doctora en Dret per la Universitat de Trento, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Pérez Herranz, Matilde
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 1999.
Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, l'any 2001.
Principals línies d'investigació: teoria de les relacions internacionals, ordre internacional, qüestions normatives, anàlisi de discurs, ordre i legitimitat internacionals.

Ramírez Ludeña, Lorena
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: teoria del dret, interpretació jurídica, desacords en el dret, teoria causal de la referència directa.

Roth, Laura Carolina
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: filosofia del dret.

Rubi Puig, Antoni 
Àrea de coneixement: Dret Civil 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.  
Principals línies d'investigació: drets d'autor, dret de danys, llibertat d'expressió.

Solanes Mullor, Joan
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Màster en Dret per la Universitat de Harvard, l'any 2009.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Suñol Lucea, Aurea 
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: dret de la propietat industrial i intel·lectual, dret de la competència.

Varela, Lorena Griselda
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Nacional del Nordeste de Argentina, l'any 2001.
Postgrau en Dret Penal per la Universitat Nacional del Nordeste de Argentina, l'any 2003.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: dret penal general (teoria del delicte, teoria de la imputació, teoria de les normes, teoria dels fonaments de la pena, teoria de la determinació judicial de la pena); dret penal comparat (sistema jurídic angloamericà, sistema jurídic continental).

Vinaixa Miquel, Mónica 
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001. 
Principals línies d'investigació: responsabilitat civil de danys al medi ambient.

Professors convidats

Ballarín Espuña, Montserrat
Àrea de coneixement: Dret Financer i Tributari
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Principals línies d'investigació: el finançament local i autonòmic, la col·laboració público-privada i el seu finançament, els procediments tributaris, la col·laboració interadministrativa, l'impost sobre el valor afegit.

Bayona i Rocamora, Antoni 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1991. 
Principals línies d'investigació: dret autonòmic, organització territorial i règim local.

Pareja Lozano, Carles 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: urbanisme, règim local, administració bancària i medi ambient.

Professora emèrita

Cuchillo i Foix, Montserrat 
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1974. 
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1984.
Principals línies d'investigació: règim local, organització administrativa, drets econòmics i socials, medi ambient, consumidors, procediment administratiu, control jurisdiccional.

Investigadors  ICREA

Casal Ribas, Elba Paula
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1986. 
Doctora en Filosofia Política per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: justícia distributiva, justícia global, drets dels animals, igualtat de gènere, multiculturalisme, implicacions del Darwinisme en ètica i filosofia política.

Olsaretti, Maria Serena
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Política, Filosofía i Economía per el St. John’s College, Universitat d’Oxford, l’any 1994
Master en Filosofia per la Universitat d’Oxford, l’any 1996.
Doctora en Filosofia per la Universitat d’Oxford, l’any 1999.
Principals línies d'investigació: filosofia política i mora, teories de la justicia distributiva, ètica dels mercats, justicia i familia, feminisme, teories de responsabilitat, teories de benestar, teories de la pena, Marxisme i bioética.

Williams, Andrew David 
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Filosofia, Política i Economia (B. A. Hons.), Universitat d'Oxford, l'any 1985.
Principals línies d'investigació: filosofia moral i política.

Investigadors Marie Curie

Bou-Habib, Paul
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Relacions Internacionals per la London School of Economics, l’any 1994.
Master en Govern per la London School of Economics, l’any 1996.
Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Princeton, l’any 2001.
Principals línies d'investigació: filosofia política i moral, teories de la justicia distributiva, ciències polítiques i filosofia del dret.

Marques, Maria Teresa Matos Ferreira
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Lisboa.
Màster per la Universitat de St. Andrews, l'any 1997.
Doctora en Dret per la Universitat de Stirling, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: filosofia del llenguatge, lògica filosòfica, metafísica, metaètica, gènere i etnicitat.

Investigadores Ramón y Cajal

Gheaus, Anca
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Bucarest, l’any 1997
Màster en Ciències Polítiques per la Central European University de Budapest, l’any 1998.
Màster en Filosofia de gènere i cultura, per la Open University, l’any 2000.
Doctora en Filosofia per la Central European University de Budapest, l’any 2005.
Principals línies d'investigació: filosofía del dret i ciències polítiques.

Pastor Muñoz, Nuria
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1996.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: dret penal econòmic, el delicte d'estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, dret penal societari, el problema de l'avançament de la protecció penal i altres qüestions a la llum dels tipus de possessió i estatus.

Valentini, Chiara
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat de Bolonya, l'any 2002.
Doctora en Dret per la Universitat de Pisa, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: filosofia del dret, justícia constitucional, argumentació jurídica.

Investigador Beatriu de Pinós

Baydal Sala, Vicent
Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Llicenciat en Història per la Universitat de València, l'any 2004.
Doctor en Història Medieval amb Menció de Doctorat Europeu per la Universitat Pompeu Fabra i el Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: historia del dret i de les institucions.

Ajudants amb títol de doctor

Alascio Carrasco, Laura 
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2006.
Master of Laws per la Universitat d'Hamburg / Universitat Erasme de Rotterdam, l'any 2009.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret de successions, dret de persona i familia, anàlisi econòmica del dret.

Milà Rafel, Rosa
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: dret de danys, responsabilitat dels agents de l'edificació per defectes constructius, responsabilitat civil del fabricant.                                        

Investigadors doctors júnior

Canalda Criado, Sergio
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Carlos III de Madrid.
Màster universitari avançat en  Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: acció sindical transnacional, drets socials a les xarxes globals de producció, negociació col·lectiva transnacional.

De le Court, Alexandre
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciat en Dret per la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica).
LLM en Dret Internacional i Europeu per la Universitat d'Aberdeen (Escòcia).
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: dret social europeu, treball precari i estudi comparat de l'estat de benestar.

Paez Conesa, Ezequiel
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Màster unversitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: avortament.

Investigadors en formació

Morales Martínez, Sergi
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Rosell Llorens, Mariona 
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Màster en Filosofia del Dret per la Universitat d'Edimburg, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: cultura digital i societat de la informació, regla de reconeixement, eficàcia i validesa de les normes, teoria del dret i sociologia del dret.

Investigadors predoctorals en formació

Andrade Moreno, Marco Antonio
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Ciències Jurídiques i Socials per la Universitat de Xile, l'any 2009.
Màster en Dret per la Universitat de Xile, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: pluralisme valoratiu, nacionalisme, pluralisme jurídic.

Forcada Rubio, Amaia
Àrea de coneixement: Dret Civil
Graduada en Dret per Universitat del País Basc, l’any 2014.
Màster Universitari en Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: dret civil.

Garcia de la Torre, Hector
Àrea de coneixement: Dret Penal
Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Màster universitari en Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: dret penal.

Giovannini, Giulia
Àrea de coneixement: Dret Civil
Principals línies d'investigació: dret civil

Güerri Ferrández, Cristina-Luisa
Àrea de coneixement: Dret Penal
Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2014
Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya , l’any 2015.
Principals línies d'investigació: el personal de vigilància dels centres penitenciaris.

Izquierdo Sánchez, Cristóbal
Àrea de coneixement: Dret Penal
Llicenciat en Dret per la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: nous fenòmens regulatoris i responsabilitat penal a l'empresa.

Latorre Gonzalez, Indira
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Graduada en Dret per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2005.
Especialitzada en Dret Contractual per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2006.
Màster universitari en Dret Administratiu per la Universitat del Rosario (Bogotà, Colòmbia), l'any 2013.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: teoria de la legitimitat, teoria democràtica, rulemaking, millora regulatòria i governança regulatòria.

Lisovskij, Dmitrij
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Màster en negocis i Relacions Internacionals per la Università degli Studi di Milano, l’any 2014.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: dret constitucional.

Lopez Riba, Jose Maria
Àrea de coneixement: Dret Penal
Graduat en Criminologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2014
Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: l'impacte de les identificacions policials en les percepcions i valoracions dels ciutadans/es sobre la policía.

Maenza, Carla Vanina
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Principals línies d'investigació: filosofia, gènere, filosofia política.

Marti Barrachina, Marta
Àrea de coneixement: Dret Penal
Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Màster universitari en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2014.
Principals línies d'investigació: dret penitenciari, criminología.

Mirambell Fargas, Miquel dels Sants
Àrea de coneixement: Dret Civil
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: remeis per a l'incompliment contractual.

Preller Borquez, Sebastian
Àrea de coneixement: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Principals línies d'investigació: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Priego Berezaluce, Marcela
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Principals línies d'investigació: dret constitucional

Roa Roa, Jorge Ernesto
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Externado de Colòmbia, l'any 2010
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: drets humans, dret internacional humanitari.

Sole Truyols, Montserrat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2009.
Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2011.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: dret comparat - regulació de les pensions de jubilació, sostenibilitat legal, dret laboral EU - regulació i eficàcia dels convenis col·lectius, drets humans: mecanismes de defensa a l'abast dels individuals.

Terra Ibañez, Antoni
Àrea de coneixement: Dret Civil
Graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Graduat en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Màster en Ciències Jurídiques per la Stanford University Law School, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: competència econòmica, empresarial, finances, i arbitratge.

Investigadors predoctorals en formació – La caixa

Bea Segui, Enric
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2011.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2012.
Màster en Filosofia Analítica per la Universitat de Barcelona, l'any 2013. 
Principals línies d'investigació: la igualtat d'oportunitats i la justícia en l'educació.

Assistents de docència

Álvarez Agoues, Laura
Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat
Graduada en Dret per la Universitat del País Basc, l’any 2015.
Màster universitari  en Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Dret internacional, contractació, dret processal, dret civil.

Herrera Prieto, Juan Camilo
Àrea de coneixement: Dret Constitucional
Llicenciat en Dret per la Universitat d'Ibagué, l'any 2008.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: integració supranacional a Amèrica del Sud, poder constituent.

Assistent de recerca

Alvarado Bedoya, Claudia Patricia
Àrea de coneixement: Dret del Treball i la Seguretat Social
Llicenciada en Dret per la Universitat Lliure de Colòmbia, l'any 2009.
Màster universitari avançat en Ciències Jurídiques per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: protecció dels drets socials en escenaris de pobresa i crisi.