Atrás Tècnic mig de suport a la recerca. Grup de recerca CINEMA

  • Referència: CINEMA-2024/02
  • Termini de sol·licitud: 01/03/2024
  • Estat: TANCADA

16/02/2024

Data publicació al web

Es convoca una plaça de tècnic mig de suport a la recerca, amb règim de contractació Indefinit segons el previst al RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021, en el marc de l’ajut amb referència 2021 SGR 00916, per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021), del Grup de Recerca CINEMA (Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals), finançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

01/03/2024

Fi del termini de presentació de sol·licituds

 Sol·licitud de participació

  • Presentació de sol·licituds: 19/02/2024-01/03/2024
  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 01/03/2024

04/03/2024

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

  • Termini reclamacions llista provisional: 11/03/2024
    Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

12/03/2024

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap reclamació

18/03/2024

Publicació de la proposta de provisió

Proposta de provisió
Aquesta proposta de provisió esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap reclamació.

  • Data de finalització del termini de presentació de reclamacions a la proposta de provisió: 25/03/2024

26/03/2024

Data en que la proposta de provisió esdevé definitiva al no haver cap reclamació

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]