Les diferents instal·lacions de l'Entorn Integrat de Disseny per a l'Aprenentatge (Integrated Learning Design Environment, ILDE) contenen múltiples dissenys d'aprenentatge creats per membres del grup TIDE, professors en centres col·laboradors o professors-usuaris particulars. Molts d'ells estan compartits amb llicències Creative Common.

MOOCs produïts per TIDE:

Altres cursos online i material creat per TIDE:


Veure ILDE, ILDE2 i edCrumble amb dissenys d'activitats d'aprenentatge.

Veure altres MOOCs produïts per UPF.