2014

El Consell de seguretat i el medi ambient:  Cap a una nova responsabilitat de protegir?, a càrrec de la Dra. Marta Abegón i la Dra. Matilde Pérez, Universitat Pompeu Fabra, 16 de desembre de 2014.

La Cort Penal Internacional: Un projecte cosmopolita a la teoria i la pràctica?, a càrrec de la Dra. Gemma Collantes Celador, City University London, 21 de novembre de 2014.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica: ¿Avanzando hacia el cosmopolitismo o enraizado en el enfoque soberanista tradicional?, a càrrec del Dr. Miguel Ángel Elizalde, Universitat Pompeu Fabra, 8 de juliol de 2014.

Tensión entre lo global y lo local en los procesos de construcción de la paz: paz liberal y "paz híbrida", a càrrec del Dr. Karlos Pérez de Armiño, Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, 18 de juny de 2014.

Controversias entre los enfoques feministas en torno a la construcción de la paz y su diálogo con el cosmopolitismo, a càrrec de la Dra. Itziar Ruíz-Giménez, Universidad Autónoma de Madrid, 18 de juny de 2014.

La legitimidad del G-20 a la luz de las propuestas cosmopolitas, a càrrec del Dr. Ander Gutiérrez-Solana, Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, 17 de juny del 2014.

Preferencias de los donantes y normas internacionales. ¿Hacia una gobernanza cosmopolita de la ayuda al desarrollo?, a càrrec del Dr. José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de Madrid, 21 de maig de 2014.

2013

La cooperació al desenvolupament en temps de crisi. Els casos d'Espanya i Canadà. Sessió moderada per la Dra. Caterina García, amb ponències de la Dra. Nancy Thède, Professora Titular de Relacions Internacionals a Université du Québec à Montréal, i del Dr. José Antonio Sanahuja, Professor Titular de Relacions Internacionals a la Universidad Complutense de Madrid. Celebració: Universitat Pompeu Fabra, 24 de gener de 2013.

2011

Accountability of the UN for some its wrongdoings/actions in the police reform process in Bosnia, a càrrec de la Dra. Gemma Collantes Celador, professora de la City University London, Universitat Pompeu Fabra, 19 de maig de 2011.

Los retos del derecho de asilo y las políticas de control de la inmigración irregular en la Unión Europea, a càrrec de Carlos Boggio, antic representant de l'ACNUR a Espanya, Universitat Pompeu Fabra, 6 d'abril de 2011.

La governança global: Cosmopolitisme i constitucionalisme a la societat internacional (II): The Constitutionalization of International Law (J. Klabbers, A. Peters, G. Ulfstein, 2009), a càrrec del Dr. Miguel Ángel Elizalde, Universitat Pompeu Fabra, 16 de març de 2011.

La governança global: Cosmopolitisme i constitucionalisme a la societat internacional (I): The Constitutionalization of International Law (J. Klabbers, A. Peters, G. Ulfstein, 2009), a càrrec del Dr. Ángel J. Rodrigo, Universitat Pompeu Fabra, 26 de gener de 2011.

2009

Llibertat de trànsit, territorialitat dels drets de propietat intel.lectual i salut pública: el cas de decomís de productes genèrics en trànsit, a càrrec del Dr. Xavier Seuba, Universitat Pompeu Fabra, 20 d'octubre de 2009.

2008

Unitat i pluralisme al Dret Internacional i a la Comunitat Internacional: l'obra del Professor Oriol Casanovas, a càrrec del Dr. Ángel J. Rodrigo, Universitat Pompeu Fabra, 10 de novembre de 2008.

Interaccions del sistema de protecció del mediambient i del comerç internacional en matèria de bioseguretat, a càrrec de n'Irma M. Araníbar Borgoño, Universitat Pompeu Fabra, 10 de març de 2008.

Problemes jurídics actuals dels processos d'integració a Amèrica Llatina, a càrrec del Dr. Waldemar Hummer, Professor de la Universitat d'Innsbruck i Director de l'Institut für Europarecht und Völkerrecht, 27 de febrer de 2008.

2007

Perspectives nordamericanes de les relacions entre el Dret Internacional Públic i les Relacions Internacionals (II), a càrrec del Dr. Nico Krisch, Professor de la London School of Economics and Political Science, 1 de juny de 2007.

Perspectives nordamericanes de les relacions entre el Dret Internacional Públic i les Relacions Internacionals (I), a càrrec del Dr. Nico Krisch, Professor de la London School of Economics and Political Science, 31 de maig de 2007.

2006

Jornades sobre La creació d'un ordre internacional i europeu en matèria de drets humans fondamentals a través de l'acció jurisdiccional. Qüestions de política judicial, Universitat Pompeu Fabra, 27 i 28 de novembre de 2006.

La Sentència de la Cort Internacional de Justícia de 19 de desembre de 2005 en el cas Activitats armades en el territori del Congo (República Democràtica del Congo c. Uganda), a càrrec de la Dra. Sònia Güell Peris, 29 de maig de 2006.

La Declaració del President Chirac sobre el recurs a l'armament nuclear en perspectiva comparada, a càrrec d'en Pablo Pareja Alcaraz, 6 de febrer de 2006.

Dret Comunitari Europeu i reserves al Conveni Europeu d'Extradició. Comentari a la Sentència de 10 de novembre de 2005 del Tribunal Constitucional, a càrrec del Dr. Manuel Cienfuegos Mateo, 23 de gener de 2006.

El MERCOSUR: avances institucionales, a càrrec de la Dra. Adriana Dreyzin, Catedràtica de Dret Internacional Privat de la Universitat de Còrdoba (Argentina), 18 de gener de 2006.