Els projectes i mencions de recerca més ressenyables del Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals són:

La construcción de normas globales a examen: el impacto transformador del avance del cosmopolitismo y el resurgir de Westfalia, Projecte del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, Ref. DER2017-85800-P, per al trienni 2018-2020. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura.

Renovació del reconeixement com a grup de recerca consolidat al Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (Ref. 2014SRG 01244), Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya / Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Cosmopolitismo y constitucionalismo en la sociedad internacional. Propuestas cosmopolitas y constitucionalistas para la gobernanza global, Projecte del Ministeri de Ciència i Innovació, Ref. DER2011-27420, per al trienni 2012-2014. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura.

La construcción del orden mundial del siglo XXI: actores, autoridades y patrones políticos y jurídicos de la gobernanza global. Universitat Pompeu Fabra. Projecte del MEC Ref. SEJ2007-66424 / CPOL, per al trienni 2007-2009. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura.

La criminalitat transnacional organitzada en els conflictes armats contemporanis. Universitat Pompeu Fabra. Projecte del Institut Català Internacional per la Pau Ref. 2011RICIP00006, per a l'any 2012-2013. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura.

Actors i autoritats privades a la conflictivitat i la seguretat contemporànies. Universitat Pompeu Fabra. Projecte del Institut Català Internacional per la Pau Ref. 2009RICIP00007, per a l'any 2010-2011. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura.

Obtenció de Menció de Qualitat als estudis de Doctorat en Dret, en el marc dels quals s'imparteix l'especialitata Estudis Internacionals, amb referència MCD2006-00186, segons Resolució d'11 d'agost de 2006, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació. 

Poder, justicia y derecho en las relaciones internacionales. Universitat Pompeu Fabra. Projecte del MEC Ref. BSO2003-08355, per al trienni 2003-2005. Investigadora principal: Dra. Caterina García Segura. 

Reconeixement com a grup de recerca consolidat al Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals (Ref. 2005SRG 00860), Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya / Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Resolució de 18 d'octubre de 2005.