Inici

Visualització del contingut web

 

El Laboratori de Neurofarmacología-NeuroPhar va ser fundat el 1999 pel Prof. Rafael Maldonado a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El nostre principal interès és l'estudi dels mecanismes neurobiològics relacionats amb l'addicció a les drogues i els trastorns relacionats com el dolor crònic, els dèficits cognitius i els trastorns alimentaris i afectius. Aquestes línies de recerca tenen com a objectiu la identificació de noves dianes terapèutiques en el sistema nerviós. Utilitzem estratègies farmacològiques complementades amb enfocaments moleculars, que es basen en l'ús d'animals modificats genèticament i l'ús de tècniques d'avantguarda. Per a això, apliquem diferents models conductuals desenvolupats i validats pel nostre laboratori, així com tècniques moleculars, neuroquímiques, quimiogenètiques i neuroanatòmiques complementàries.

El Prof. Rafael Maldonado va iniciar la seva carrera científica el 1985 i des de llavors ha realitzat importants troballes que han permès avançar en el coneixement del substrat neurobiològic de la drogoaddicció i dels trastorns neurològics associats. Ha publicat més de 380 documents científics en revistes científiques indexades i arbitrades, la majoria en revistes d'alt factor d'impacte, com Science, Nature, Nat Med, Nat Neurosci, Nat Genet, Gut, Cell Metabolism i J Clin Inv, entre altres.

El Prof. Andrés Ozaita és investigador principal del grup de Neurophar des de 2003 i professor de Farmacologia de la UPF. La seva recerca en Neurophar es centra en la identificació dels mecanismes d'aprenentatge i memòria, i en la modulació d'aquests mecanismes per a millorar el rendiment. Entre aquests mecanismes, el sistema endocannabinoide ha centrat la major part de la seva recent recerca, des de perspectives fisiològiques i patològiques. Ha aplicat tractaments per a modular el sistema endocannabinoide en models de ratolí per a la síndrome del cromosoma X fràgil (Nat Med, Nat Neurosci, J Clin Inv, entre altres) i la síndrome de Down, demostrant el seu impacte positiu sobre diverses alteracions neurològiques. Els enfocaments experimentals inclouen mètodes moleculars per a mesurar l'expressió/fosforilació de gens i proteïnes, anàlisis d'imatges confocals per a mesurar la densitat/morfologia de les espines dendrítiques, la morfologia i activitat neuronal/microglial i la connectivitat, juntament amb enfocaments conductuals refinats.

La Dra. Elena García-Martín és investigadora sènior en el grup de Neurophar des de 2007, professora de Psicobiologia de la UAB i experta en models de comportament i cirurgia estereotáxica. Està especialitzada en l'estudi de les bases neurobiològiques de l'addicció i els trastorns mentals relacionats, centrant-se en la naturalesa de les diferències individuals en el comportament (Science, J Clin Inv, Nat Commun, entre altres). S'enfoca en les influències genètiques i ambientals amb l'objectiu d'explicar com la interacció entre múltiples gens i factors ambientals impacta en la funció i la connectivitat del cervell durant el desenvolupament i al llarg del període de l'edat adulta, així com la seva influència en el comportament.

El Dr. Beltrán-Alvárez es va incorporar al Laboratori de Neurofarmacología el 2019 com a investigador postdoctoral. La seva recerca dins Neurophar es centra en l'estudi del dolor crònic i el seu tractament farmacològic. Aquesta recerca s'emmarca en dos projectes europeus del marc Horizon 2020, PainFACT, i QSPainRelief, i lidera el projecte EraNet-Neuron titulat "Biomarkers of ANTidepressant RESponse: early indicators and novell targets" dins de la línia de recerca de trastorns afectius i enfocat en la fisiopatologia de la depressió i les raons de la resiliència a les teràpies farmacològiques actuals.

Tots els nostres camps de recerca abasten temes problemàtics essencials en les àrees mèdica, social i psicològica i la majoria d'ells es troben en els temes prioritaris de les convocatòries de subvencions més importants. La nostra diversa recerca dona lloc a àmplies col·laboracions amb laboratoris internacionals i nacionals, la qual cosa ens proporciona noves possibilitats, intercanvis i nous coneixements en la nostra recerca, a més de les oportunitats d'estada de recerca per als nostres estudiants de doctorat. Per exemple, els experiments duts a terme sobre l'addicció al menjar en col·laboració amb altres socis ens van proporcionar la possibilitat de centrar-nos en l'eix intestí-cervell i la seva implicació en l'addicció al menjar i l'obesitat, un tema que recentment ha adquirit molta rellevància a causa de la seva creixent incidència, especialment als països desenvolupats.

 

Visualització del contingut web

Visualització del contingut webGenetics and Neurosciences

Department of Medicine and Life Sciences

Edifici PRBB (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

 +34 93 316 08 66

[email protected]