La discriminació contra les persones de les comunitats gitanes està molt estesa a Barcelona, com a altres llocs d'Espanya, tot i que no es denuncia amb molta freqüència. Aquesta discriminació limita les oportunitats de les persones gitanes per, per exemple, accedir a l'ocupació o a l'habitatge, complir projectes educatius o fins i tot evitar ser assetjades i insultades en espais públics. El projecte AGREP té l'objectiu d'enfortir la lluita contra l'antigitanisme mitjançant el desenvolupament d'eines específiques per detectar i informar d'accions discriminatòries: una aplicació, un programa de formació i una base de dades. Esperem que aquestes eines serveixin per augmentar la confiança entre els gitanos i les gitanes que poden desafiar l'antigitanisme i participar en la societat amb igualtat d'oportunitats.

 

Objectius

El projecte AGREP combina la recerca social amb la implementació pràctica de diferents accions per assolir els objectius següents:

  1. Desenvolupar una app per facilitar la informació de la discriminació contra les persones gitanes a l’Oficina per a la no discriminació.
  2. Capacitar un grup d’agents gitanos contra la discriminació, que treballaran per augmentar el coneixement entre les comunitats gitanes de les lleis o procediments per denunciar la discriminació.
  3. Capacitar un grup d’agents institucionals contra la discriminació amb posicions clau dins de les institucions públiques de Catalunya per tal d’implementar discursos i accions contra l’antigitanisme en aquestes institucions.
  4. Crear una base de dades sobre la discriminació de les persones gitanes, per tal d’afrontar el buit entre la mancança de dades de l'antigitanisme i les experiències quotidianes de discriminació que pateixen moltes persones gitanes a Barcelona.
  5. Crear un consell d’assessorament d’experts gitanos i anti-discriminació nacionals i internacionals, que avaluaran el projecte de forma continuada durant la seva durada.