Per tal de reforçar la creació de la nostra xarxa i garantir la qualitat i la rellevància de les accions del projecte, hem creat un grup assessor extern format per experts gitanos i anti-discriminatoris nacionals i internacionals. Els membres s’actualitzaran contínuament sobre les activitats del projecte i avaluaran el projecte durant la seva vida útil. A més de la rellevància del projecte en termes d’inclusió i no discriminació, es prestarà una atenció específica a la funcionalitat de l’App.

 

Els i les membres del Grup Assessor d'AGREP són:

Bálint Ábel Bereményi, Marie Curie Research Fellow, Central European University 

Dan Rodríguez García, Investigador sènior i director del grup de recerca INMIX, Universitat Autònoma de Barcelona

Gabriela Hrbanova, directora de European Roma Grassroots Organisations Network, ERGO

Gemma Galdón, directora de Eticas Foundation

Ismael Cortés, Activista gitano, investigador i membre del Congrés espanyol

Julie Pascoët, Senior advocacy officer a European Network Against Racism (ENAR)

Soraya Post, Activista gitana i ex membre del Parlament Europeu 

Thai Jungpanich, Program operations officer a Open Society Foundation

 

 

La primera reunió del Grup Assessor es va celebrar per Zoom el 4 de novembre del 2020.