Vés enrere Bici-bombes d'aigua per al desenvolupament (Moçambic)

Bici-bombes d'aigua per al desenvolupament (Moçambic)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Salvador Biosca (estudiant, programa UPF Sènior)

Entitat beneficiària: Azada Verde

Import subvencionat: 4.480€

Temps d’execució del projecte: 8 mesos

Lloc d’execució del projecte: Moçambic

L’objectiu del projecte era la construcció de 10 bici-bombes per a proporcionar un sistema de rec sostenible, ecològic i de baix cost, que garantitzi l’accés d’aigua amb la simple acció del pedaleig.

Imatge del muntatge de les bici-bombes

Què és una Bici-Bomba? Una Bici-Bomba és una “eco-tècnica” que gràcies al pedaleig d'una bicicleta permet que famílies amb pocs recursos disposin d'aigua per al reg de les seves parcel·les familiars. 

El projecte es va localitzar a la localitat de Toronga, districte de Chibabava, província de Sofala (Moçambic). Una zona on l’activitat predominant és l’agricultura de subsistència i la majoria de terres són de secà. La producció és molt inestable, especialment els anys amb poques pluges, podent arribar a ser insuficient per a cobrir les necessitats alimentàries bàsiques.

A més, a la zona no existeixen institucions que facilitin el crèdit, millorin la formació o subministrin serveis als agricultors. La immensa majoria de parcel·les familiars no utilitza inputs agrícoles, no sols per la falta de recursos per a adquirir-los, sinó també per la dificultat d'accés a aquests: llavors, eines... La varietat de productes conreats per les famílies és molt reduïda, limitant-se a blat de moro, sorgo i fesol, en la majoria de les parcel·les. La reduïda varietat, incideix directament en la seguretat alimentària de les famílies, agreujada  en els anys en què no plou. 

Dona pedalejant en una bici-boma

Existeix una gran falta de coneixements sobre tècniques agrícoles apropiades i unes deficiències formatives elevades, arribant a unes taxes d'analfabetisme superiors al 60%. A causa de les deficiències formatives en agricultura i a les escasses novetats que les famílies poden observar en les produccions del seu entorn, s'aguditzen els problemes esmentats anteriorment, dificultant encara més la seva resolució. 

L'agricultura que es pràctica en la zona és poc atractiva per als joves, perquè la consideren una activitat anacrònica que no té res a veure amb el progrés. La majoria dels joves volen anar-se cap a les ciutats a la recerca d'un futur millor, però la ciutat no sempre compleix les seves expectatives i molts acaben vivint en unes condicions pitjors que en les del medi rural.  

I finalment, existeix una falta de conscienciació sobre l'impacte que tenen moltes practiques agrícoles actuals sobre el medi ambient. Activitats com la crema de la terra per a fertilitzar la parcel·la, la desforestació o l'esgotament de  recursos no garanteix un futur molt optimista per a les següents generacions.

La instal·lació de les bici-bombes va donar solució a part d'aquestes problemàtiques:

  • Reduint la inestabilitat de la producció de les famílies agricultores i per tant el risc d'inseguretat alimentària.
  • Incrementant les terres treballades, i per tant el potencial de producció.
  • Millorant la varietat alimentària de la població, incidint directament en la qualitat de l'alimentació de les famílies i diversificant la seva dieta.
  • Entrada ingressos familiars, destacar que no tota la producció d'hortalisses serà per al consum, part de  l'excedent el destinaran a la venda en els mercats més pròxims.
  • Promovent l'interès dels joves per una altra mena d'agricultura més innovadora i eficient, i que al seu torn, els d'una sortida professional i ingrés econòmic per a ajudar als seus familiars.
  • Sensibilitzant a les persones beneficiàries, sobre la importància de conservar i protegir l'ecosistema per al  seu present i futur.

Gràcies a aquest projecte, més de 60 persones van assegurar les seves necessitats alimentàries bàsiques i reduir la seva inseguretat econòmica, al produir excedents que van poder vendre a la comunitat.

 

Mèdia: