Vés enrere Cantina escolar, pilar de l'educació en higiene i salut (1a i 2a fase) (Burkina Faso)

Cantina escolar, pilar de l'educació en higiene i salut (1a i 2a fase) (Burkina Faso)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Antonio Pablo Ladrón de Guevara (Personal Docent i d'Investigació)

Entitat beneficiària: CAT SYA ONG

Import subvencionat: 1.800€ + 2.000€

Temps d’execució del projecte: 10 mesos + 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Burkina Faso

L'objectiu general del projecte "Cantina escolar, motor de l'educació" era potenciar l'educació per mitjà de la cantina (menjador escolar), intentant pal·liar el problema de la desnutrició infantil.

En concret, es tractava de millorar el rendiment escolar de l'alumnat i la il·lusió per anar a l'escola, a través de proporcionar una nutrició adequada i alleujant a les famílies que no disposaven de mitjans econòmics suficients per poder alimentar als seus infants. Alhora, es pretenia millorar la salut i la higiene en els centres escolars mitjançant la formació en mesures de prevenció i el foment d'hàbits en aquest sentit. Finalment, es pretenia sensibilitzar a la població infantil sobre la importància de cuidar i preservar el medi ambient, i conscienciar-la sobre la problemàtica del canvi climàtic. 

Durant el curs 2020-2021 (1a fase) es va proporcionar un àpat diari als 461 alumnes el quatre dies de la setmana que tenien classe a la tarda, així com als mestres, cuiners i mares de l'escola que s'organitzaven per torns per oferir els àpats. A més, es va a dur a terme un estudi per conèixer l'estat nutricional dels alumnes per tal de millorar el seu estat nutricional, l'assistència i rendiment escolar. A partir dels resultats d'aquest informe es van afegir aliments rics en proteïna i diverses vitamines a la seva dieta. Aquest estudi també va detectar una altra incidència de la diarrea i mal de panxa.

Els resultats van ser:

  • Realització d’un estudi sobre l’estat de salut i nutricional d’una mostra de 165 d’alumnes (en edats compreses entre 9 i 19 anys, 65 nens i 100 nenes) amb una metodologia científica que permet extreure’n conclusions força exactes sobre la base de les quals dissenyar noves maneres d’intervenir.
  • Beneficiaris directes de la cantina escolar i els hàbits higiènics: 452 alumnes de l’escola Kotédougou-“B” durant el curs 2020-2021 i 484 durant el curs 2021-2022 + 73 alumnes del centre AFID pel curs 2020-2021 i 62 per al curs 2021-2022.
  • Beneficiaris indirectes: 3.164 membres de les famílies dels alumnes, el personal de les dues escoles i llurs famílies.
  • Més de 100 alumnes han participat en els tallers sobre “l’amenaça del canvi climàtic”.

Durant el curs 2021-2022 (2a fase) es va proporcionar un àpat diari 1.163 alumnes de l'escola Kotedougou-B, Kotedugú-“A” i del Centre AFID, durant els 6 mesos, cinc dies de la setmana que tenien classe a la tarda, per ajudar a l’atenció, la concentració i al rendiment dels alumnes així com reduir l’absentisme escolar ja que les famílies saben que a l’escola els seus infants tenen una nutrició adequada. 

Els resultats van ser: 

  • Des del gener fins a finals de juny, es van repartir un total de 14.404 àpats complerts i s’han complementat 13.972 àpats a infants de 6 a 16 anys d’edat a 1.163 nens i nenes  (491 alumnes de l’escola Kotedugú-“B”, 607 alumnes de l’escola Kotedugú-“A”, i 65 alumnes del Centre d’alfabtització i formació en oficis AFID) 
  • Monitoritzar a 190 alumnes dels cursos més petits i augmentar els complements proteïcs que reben per millorar el seu desenvolupament tant físic com mental.
  • Així doncs, es va continuar amb la monitorització amb la mostra d’alumnes dels primers cursos de primària i van incorporar dues anàlisis mèdiques més: una prova de femta (KOP) a un total de 163 alumnes i una primera desparasitació de les classes pilot.
  • Sensibilització de l'alumnat sobre la reducció de residus, la seva recollida selectiva i el seu reciclatge.
  • Seguir promocionant els hàbits higiènics saludables. La pràctica diària i repetida de rentar mans a l'escola es complementa amb formacions i tallers educatius per tal d'assegurar la seva pràctica i presa de consciència per part de l'alumnat.

Després de dues edicions es coneix amb més certitud el perfil de l’alumnat que acudeix als centres escolars (sobretot a l’escola Kotedugú “B”) i majoritàriament es tractava d’infants les famílies dels quals vivien al camp, en zona rural, a una distància considerable de l’escola (a 18, 15 o 8Km). Aquest va estar un dels factor negatius que va afectar al rendiment escolar, conjuntament amb l’absentisme dels professors i el desinterès dels pares. Per altra banda, la situació político-militar del país, amb dos successius cops d’estat l’any 2022 (en el mes de gener i en el mes de setembre), provocats per l’agravament de la crisi de seguretat que s’estava vivint, van constituir la principal preocupació de la gent i el principal repte i prioritat de l’actual Govern. 


 

Mèdia: