Vés enrere Disminució de la prevalença de la malnutrició, anèmia, malària i esquistosiamiasi en menors i dones en risc d'exclusió social a Tulear (Madagascar)

Disminució de la prevalença de la malnutrició, anèmia, malària i esquistosiamiasi en menors i dones en risc d'exclusió social a Tulear (Madagascar)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Coro Pozuelo (Personal d'Administració i Serveis)

Entitat beneficiària: Fundación Agua de Coco

Import subvencionat: 1.550€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Madagascar

El projecte buscava millorar la greu situació sanitària, educativa i laboral que pateixen les dones, mares i embarassades i les seves famílies al sud de Madagascar. Per això s'implementà un Centre d'Acollida i Atenció Integral de la Dona al barri d'Ankalika, el més pobre del districte de Tuléar. Aquest centre va permetre dur a terme diverses activitats que promouen l'empoderament de la dona des d'un enfocament de drets, millorant-ne la situació sanitària i nutricional i els menors, les seves capacitats educatives i la seva ocupabilitat i inserció laboral. El Centre tenia un caràcter integral, ja que actuava de forma transversal, incorporant les problemàtiques de la salut i la desnutrició maternoinfantil, la manca d'accés a l'educació i la inserció laboral, tot des de l'enfocament de promoció dels drets de les dones.

Els objectius específics eren:

  • Disminuir la prevalença de malnutrició i anèmia al Centre d'Atenció a la Dona (CAIF) en embarassades, mares, nens i nenes beneficiàries, en situació d'extrema pobresa al sud de Madagascar millorant la seva situació sociosanitària.
  • Disminuir la prevalença de malària i esquistosomiasi al Centre d'Atenció a la Dona (CAIF) en embarassades, mares, nens i nenes beneficiàries, en situació d'extrema pobresa al sud de Madagascar millorant la seva situació sociosanitària.
  • A més, es promovia una cultura sanitària adequada a la població meta, de manera que, entre altres aspectes, s'incorporessin hàbits saludables en la forma de cuinar els aliments (com per exemple bullir l'aigua o rentar els aliments frescos) i es disminuís la transmissió de malalties infeccioses gràcies al rentatge de mans i a l'ús del sabó; es duien a terme formacions i capacitacions en promoció d'higiene bàsica i hàbits alimentaris saludables. També es proporcionava als beneficiaris l'accés a la higiene, ja que als centres es disposava de dutxes, sabó i aigua.

Amb relació a resultats i persones beneficiaries del projecte cal tenir en compte diversos factors. Principalment, el curs 2022-23 va ser la 5a promoció de la iniciativa i portava ja unes bases marcades per la 4a promoció. Al final de la darrera, el Centre comptava amb 42 dones, 34 menors i 7 pares. Al llarg de l'any, algunes dones van abandonar el projecte a causa de diferents motius: problemes econòmics i necessitat de cerca de treball, mudança a un altre barri i/o zona del país. 

Entre els resultats obtinguts, el principal objectiu del projecte era la lluita contra la malnutrició matern-infantil i aquest objectiu es va complir, ja que tots els casos detectats amb malnutrició de la 4a promoció es van recuperar sent només un bebè continuava presentant desnutrició moderada. En la 5a promoció dels 9 bebès que es van identificar amb malnutrició, en l'últim mesurament de desembre 4 ja estaven recuperats i els altres 5 seguien amb el tractament. Un altre dels factors que afectaven la malnutrició era l'anèmia. Es van diagnosticar a 31 dones de la 4a promoció i a 20 de la 5a promoció amb anèmia, cap severa. Totes elles, així com les dones embarassades, va rebre tractament contra aquesta durant 6 mesos.

Com a conclusió, l’entitat destaca la necessitat de reforçar la col·laboració amb les autoritats públiques sanitàries, perquè campanyes com la de Esquistosomiasis es duguin a terme en temps i lloc, ja que molts dels medicaments no poden ser proveïts de manera segura per organitzacions locals donats els efectes secundaris i la necessitat de fer un seguiment mèdic adequat. 

Persones beneficiàries foren:

  • Directes (5a promoció): 118 persones, de les quals 40 mares lactants, 9 dones embarassades, 17 pares i 52 menors.
  • Indirectes (total): 800 persones, de les quals 100 dones i 700 infants.

  

Mèdia: