Vés enrere Dinamització i apoderament de les dones de Kuntaur (Gàmbia)

Dinamització i apoderament de les dones de Kuntaur (Gàmbia)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Ana Maria Puigderrajols (Estudiant)

Entitat beneficiària: Nutrició Sense Fronteres

Import subvencionat: 3.500€

Temps d’execució del projecte: 12 meses

Lloc d’execució del projecte: Gàmbia

Imatge dels participants en la formació agrícola

El programa es proposa impulsar la capacitació de dones i joves per a ser agents de canvi en l'impuls d'activitats productives agropecuàries. S'aposta per la formació productiva mixta agropecuària i per l'acompanyament en la gestió de finques. Això és amb l’objectiu d’orientar-los sobre la base de l'anàlisi de sòls i en la gestió d'ocells de corral o de bestiar menor.

Donada la ubicació central de Kuntaur respecte al país, els aprenentatges productius que es duguin a terme podran ser posteriorment compartits amb intercanvi d'experiència amb iniciatives de dones d'altres regions tenint una alta potencialitat multiplicadora, per la qual cosa elles seran agent de canvi productiu i social.

L'objectiu principal és lluitar contra l'empobriment de la zona rural de Kuntaur, empoderant a les dones com a agents de canvi en les famílies i en la comunitat:

  • Impuls de la formació per a l'enfortiment de capacitats d'alimentació i nutrició de les dones i els joves per a viure dignament.
  • Formació per a la reparació i manteniment de maquinària i equips per a enfortir 12 horts dels 42 horts comunitaris de les dones de Kuntaur i impulsar iniciatives productives per a millorar l'accés segur i adequat als aliments i per a sortir de la crisi POSTCOVID.
  • Sensibilitzar el Nord i el Sud sobre la importància d'empoderar a les dones per a Potenciar noves dinàmiques de canvis nutricionals comunitaris alineats en l'economia del Bé Comú.

Dones treballant a l'hortResultats:

  • Impuls del Centre de Dinamització Agroalimentària a Kuntaur ha permès disposar d’un centre pilot per a enfortir les capacitat de les dones com a agents de canvi social. 
  • Els 12 horts de les dones capacitades disposen d'inputs, eines i maquinària per a incrementar i diversificar els seus productes, així com poden implementar els seus aprenentatges per a autoconsum o venta directa. 
  • En total, 40 dones i 5 joves han participat de forma directa en el projecte, la qual cosa ha suposat que 50 famílies (350 persones) fossin beneficiaries.