Vés enrere Contribuir al desenvolupament endogen i sostenible per a la incorporació de dones al procés de desenvolupament econòmic del Districte d'Ibo (Fases 1 i 2) (Moçambic)

Contribuir al desenvolupament endogen i sostenible per a la incorporació de dones al procés de desenvolupament econòmic del Districte d'Ibo (Fases 1 i 2) (Moçambic)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Josepa Alemany (Personal Docent i Investigador)

Entitat beneficiària: Fundación Ibo

Import subvencionat: 6.000€ + 2.000€

Temps d’execució del projecte: 9 mesos + 9 mesos

Lloc d’execució del projecte: Moçambic

Amb aquest projecte es pretenia fomentar l’esperit emprenedor i crear llocs de treball, aconseguir un nivell de formació professional adequat a l’entorn, promocionar i donar suport a l’educació formal, integrant la dona d’Ibo al món laboral. 

Les disciplines que es van implementar van ser 5 mòduls: informàtica i noves tecnologies, cuina bàsica, emprenedoria i restaurant bar i anglès. Es van adaptar les temàtiques inicialment proposades atenent l’interès manifestat per les dones i per respondre a les necessitats del  mercat laboral local, escola i/o d’empres, disseny i elaboració d’elements de peces de vestir. Es va realitzar una avaluació de les candidates presentades d’acord al seu interès, habilitats, disponibilitat i nivell de formació. 

Objectiu principal: Possibilitar l’accés a l’ocupació laboral i l’emprenedoria de les dones del districte d’Ibo mitjançant una formació integral d’acord i orientada a la realitat del mercat de treball. 

Beneficiaris: Es van formar 85 alumnes (dels quals 54 dones), distribuïts segons els diferents cursos impartits, així com 155 dones que van participar en les trobades de sensibilització.  

Impacte aconseguit: Es comença a donar veu a les dones d’Ibo i a parlar de gènere amb una adaptació de l’oferta formativa per les dones i l’ampliació de les possibilitats d’empleabilitat a l’illa gràcies a la formació. Es va emprar un enfocament transversal de gènere per sensibilitzar la  població femenina sobre conceptes com l’apoderament, l’emprenedoria, donant suport al seguiment personalitzat de les dones, des de l’inici de l’activitat formativa fins a la seva sortida professional. Els empresaris locals, així com les administracions públiques veuen l’Escola d’Oficis com un agent important per millorar la formació dels seus empleats.

 

2a FASE (convocatòria 2017)

Després d'una primera fase, ara calia assentar els resultats assolits, acabant la primera tasca relacionada amb l’apoderament de gènere en el sector de la formació professional. Tot i ser un projecte pilot va resultat ser un projecte de gran importància per la població local i fonamental per l’assoliment d’una real equitat de gènere. A més de continuar amb l’oferta de cursos de formació, es va insistir amb activitats de sensibilització i mobilització i amb el seguiment de les estudiants a les pràctiques i la seva inserció laboral. Es van posar en marxa els següents cursos: anglès, informàtica i emprenedoria  i gènere. 

Objectiu principal: Contribuir al desenvolupament endogen i sostenible, facilitant la incorporació de les dones al procés de desenvolupament econòmic del Districte – fase II.  Possibilitar l’accés a l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les dones del Districte d’Ibo mitjançant una formació integral orientada a la realitat del mercat de treball. 

Beneficiaris: 100 dones alumnes formades i participants dels tallers de sensibilització. 

Impacte aconseguit: Es va donar un enfocament transversal de gènere a tota la formació, per tal de sensibilitzar a la població femenina sobre conceptes com apoderament i emprenedoria, donant suport al seguiment personalitzar a les dones que realitzaven l’activitat formativa fins la seva sortida professional. D’aquesta forma va millorar la participació de les dones en la  comunitat i les seves oportunitats reals de desenvolupament. 

En el marc dels acords amb empreses locals per pràctiques professionals d’alumnes i col·laboracions en projectes, 5 alumnes van poder-les realitzar a Pemba.

Mèdia: