Vés enrere Cerrando Brechas. Promoviendo la equidad de los derechos de la infancia (Perú)

Cerrando Brechas. Promoviendo la equidad de los derechos de la infancia (Perú)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Regina Arquimbau (Personal d'Administració i Serveis)

Entitat beneficiària: Associació Kusi Warma

Import subvencionat: 2.400,00€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Andahuaylas, Perú

Les famílies de la Regió d'Apurímac a la província d'Andahuaylas, per viure en un context rural d'extrema pobresa, no tenien disponibilitat d'aliments d'origen animal, ni informació sobre paternitat responsable, nutrició, salut i educació primerenca. Per això el projecte era de vital importància perquè les famílies poguessin gaudir de seguretat alimentària: amb el coneixement d'una alimentació balancejada i l'accés sostenible a aliments d'origen animal, vitamines i minerals i pràctiques d'educació primerenca, la qual cosa contribuirà a prevenir la desnutrició crònica i els retards en els aprenentatges dels infants de la zona.

L'objectiu general del projecte fou que les nenes i els nens d'Andahuaylas, d'entre 0 a 3 anys tinguessin garantit el seu dret a atenció integral en una comunitat compromesa amb la infància. Per això, en data de desembre 2015, els nens i nenes de 0 a 3 anys de comunitats rurals andines Andahuaylas, van accedir als serveis del Model d'Atenció Integral a la Primera Infància (MAIPI-KW) que incloïen educació primerenca, salut, nutrició i protecció, co-gestionats per la comunitat i que van contribuir a tancar les bretxes en educació entre el camp i la ciutat.

D'aquest projecte es van beneficiar 560 persones: 250 nens i nenes entre els 0 i 3 anys en condició de pobresa extrema als quals se'ls van realitzar avaluacions antropomètriques (edat, alçada, pes...) i del llenguatge comprensiu; 300 pares i mares els quals van participar en tallers de consultes i van poder adquirir noves competències i coneixements sobre nutrició, salut i paternitat responsable; i finalment 10 agents comunitaris que van poder realitzar els tallers i les avaluacions prèviament mencionades, ampliant els seus coneixements i competències