Vés enrere Centre d’Intervenció de crisi: Projecte Ashray (Bombai)

Centre d’Intervenció de crisi: Projecte Ashray (Bombai)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Xavi Herrero i Angli (Personal d'Administració i Serveis)

Entitat beneficiària: Committed Communities Development Trust

Import subvencionat: 4.000,00€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Bombai, India

A Bombai, capital comercial de l'Índia, 41% de la seva població vivia a barris marginals. En aquest estat de precarietat i habitatges inhabitables amb poca ventilació molts nens viuen i són molt vulnerables als abusos, l'explotació i la violència. En aquesta situació malalties com el VIH o la SIDA signifiquen un desastre. La major part de les institucions que existien proporcionaven mera atenció institucional i no l'entorn familiar tan crucial per al desenvolupament integral dels infants. Committed Communities Development Trust s'ocupava d'atendre els nens afectats per aquesta realitat a través de l'Ashray, un Centre d'intervenció de Crisi temporal (CIC), creat l'any 1995 per respondre a les necessitats especials d'aquests infants.

L'objectiu general del projecte era treballar per aconseguir un entorn propici per al creixement i desenvolupament dels nens en crisi. Això s'obtenia a través de proporcionar l'atenció, el suport i la cura per al desenvolupament físic, emocional i social - això implicaria donar suport mèdic, nutricional, psicosocial i d'esbarjo - per als nens que els faciliti el seu desenvolupament com a persones responsables, independents i ben informades, i ciutadans socialment sensibles i proactius.

Exemples activitats específiques:


A. Nutrició
1. Consulta amb nutricionista
2. Preparació de la carta menú tres vegades a l'any
3. Provisió diària de menjar saludable i una dieta suplementària
4. Dieta especial segons la necessitat del nen
5. Diària observació de la ingesta d'aliments

B. Mèdiques
1. Consulta mensual amb el metge
2. Els controls mèdics mensuals
3. Seguiment als hospitals, si n'escau
4. Cures pal·liatives, si n'escau
5. Monitoratge de l'adherència al tractament

C. El suport psicosocial i assessorament
1. Conselleria individual i en grup
2. Proves psicomètriques, si n'escau
3. Sessions de Life Skills Education per millorar l'autoestima (trimestrals)
4. La prestació de suport i atenció psicològica
5. Millora del benestar emocional
6. Les habilitats socials i habilitats intel·lectuals

D. Suport recreatiu
1. Els dies de sortida al camp i altres excursions a l'aire lliure (trimestral)
2. Pel·lícules
3. Temps de lleure
4. Art i artesania (mensual)
5. La música i la dansa (classe setmanal)
6. Esports
7. Celebració d'esdeveniments en el centre (depenent calendari festiu)

Els principals beneficiaris del projecte foren 42 nens i nenes d'entre 2 i 12 anys infectats o afectats pel VIH/SIDA del centre CIC Ashtray. Durant els últims dinou anys, el projecte va estar capaç d'evitar que els nens fossin explotats i abusats, esdevinguessin nens treballadors, la misèria de ser obligats a prostituir-se. També va estar capaç de perllongar la vida dels nens que vivien amb el VIH/SIDA a través d'aliments nutritius, atenció mèdica oportuna i atenció a les seves necessitats de desenvolupament amb un programa integral d'atenció, suport i prevenció

Mèdia: