Vés enrere Atenea: Mentoria per l'èxit educatiu del jovent tutelat i extutelat (Barcelona)

Atenea: Mentoria per l'èxit educatiu del jovent tutelat i extutelat (Barcelona)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Eloi Jerez (Estudiant UPF Sènior)

Entitat beneficiària: Associació Punt de Referència

Import subvencionat: 2.000€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest projecte estava destinat a millorar l'èxit educatiu i l'ocupabilitat del col·lectiu de jovent extutelat o en situació de risc (d'entre 17 i 23 anys) mitjançant la mentoria social. Per aconseguir-ho es van organitzar trobades 1 a 1 entre el jovent i els voluntaris; activitats grupals; seguiments professionals de tutories i tallers de suport a l'estudi.

Els objectius principals eren:

  1. Millorar les competències transversals en l'àmbit formatiu (autoconeixement, comunicació, consciència emocional, iniciativa i autonomia).
  2. Ampliar el capital social del jovent per millorar la seva trajectòria formativa.
  3. Millorar la definició i la consolidació del projecte professional del jovent.
  4. Promoure una imatge positiva i potenciadora del jovent tutelat i extutelat al voluntariat participant.
  5. Per assolir-ho es va desenvolupar a partir de 4 línies d'acció principal: activitats grupals formatives, trobades de mentoria 1 a 1, espai d'estudi setmanal i seguiment educatiu individual.

Les persones beneficiàries directes van ser 39 joves (77% homes, 21% dones i un 3% no binari) i 36 persones voluntàries (50% homes i 50% dones).

Per una banda, el 100% dels participants va finalitzar els estudis iniciats (un 20% més que el 2021) i un 71,4% van apostar per continuar la seva trajectòria formativa tant amb cursos superiors d'estudis o estudis de categories superiors. La principal raó per això fou el manteniment de la motivació per continuar els seus estudis. Per l'altra, un 57,2% va obtenir inserir-se en el món laboral o inicia el seu procés de recerca de feina, un percentatge més alt del previst, però que està relacionat amb el PFI d'estudis carnis on es va plantejar un curs enfocat al món laboral i la majoria del jovent va acabar amb un contracte després de les pràctiques.

En relació amb la millora de competències transversals en l'àmbit formatiu, un 85,7% afirmava haver millorat les competències d'autoconeixement i un 71,4% les de consciència emocional.

Un dels elements a destacar fou que el 28,6% de les parelles van practicar en català les seves trobades, més del que s'havia previst. De cara al nou any, es planteja animar a més jovent a posar-se per objectiu millorar el català i practicar-lo de manera habitual amb el seu company/a.