Vés enrere AREDDona Futur: Programa d'Integració social i laboral de dones víctimes de violència de gènere (Barcelona)

AREDDona Futur: Programa d'Integració social i laboral de dones víctimes de violència de gènere (Barcelona)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Ester Oliveras (Personal Docent i Investigador)

Entitat beneficiària: Fundació ARED

Import subvencionat: 5.100€ + 4.500€ + 2.500€

Temps d’execució del projecte: 10 mesos + 10 mesos +10 mesos

Lloc d’execució del projecte: Barcelona

Imatge de la formació a les dones

El projecte tenia com a finalitat dissenyar i executar programes formatius per a la capacitació personal i professional, dins d'un itinerari d'inserció sociolaboral, dirigit a vint-i-cinc dones, en cadascuna de les tres edicions, que han patit algun tipus de violència de gènere i es troben en situació de risc d'exclusió social. 

Aquest projecte les hi pretenia dotar, a les persones beneficiàries del mateix, de diferents recursos i instruments, per tal d'aconseguir la seva integració social a través de la seva incorporació al mercat de treball. 

El programa identificava les necessitats, capacitats i potencialitats de les dones beneficiàries per elaborar un pla de treball (itinerari d'inserció) adaptat a les seves característiques. Aquest instrument els va permetre treballar de manera individual amb cada dona beneficiària del programa i dur a terme activitats, individuals i grupals, adaptades a la realitat de cada un. 

Taller de confecció El projecte es va dur a terme a la seu de l'entitat al barri del Poble Nou a Barcelona. Uns espais homologats per poder desenvolupar amb èxit totes les activitats del programa. 

Objectius específics: 

  • Proporcionar informació sobre els programes i serveis de protecció dirigits a dones en situació de violència masclista o familiar. 
  • Aconseguir hàbits d'higiene i d'alimentació. 
  • Reforçar l'autoestima i la motivació. 
  • Treballar les habilitats personals necessàries per a evitar situacions de violència de gènere o familiar. 
  • Dotar d'estratègies en matèria de competències transversals, d'orientació, motivació, apoderament i treball de les relacions interpersonals. 
  • Fomentar la competència percebuda i l'establiment de reptes i metes.

Mèdia: