Vés enrere Consolidant xarxes educatives en llengües i ciències (Senegal)

Consolidant xarxes educatives en llengües i ciències (Senegal)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Elisabeth Moyano + Mercè Tricàs (Personal Docent i Investigador)

Entitat beneficiària: Association Éducation Solidaire

Import subvencionat: 4.500€ + 3.000€

Temps d’execució del projecte: 9 mesos + 9 mesos

Lloc d’execució del projecte: Senegal

Aquest projecte es va executar a les convocatòries 2017 i 2018

L'objectiu principal del projecte consistia en el desenvolupament i suport de la creació de xarxes educatives entre docents dels diferents centres educatius senegalesos que els permetia compartir experiències, col·laborar entre els centres i millorar la seva tasca docent. El repte era consolidar la xarxa entre docents i la millora de les pràctiques educatives als diferents centres educatius per tal que fos una xarxa autònoma que integri més de 50 docents de diferents àrees disciplinars. 

Grup participant a les Jornades PedagògiquesEl projecte es realitza en el mar d'unes Jornades Pedagògiques, de tres dies de duració cadascuna d'elles, que es van fer a Dakar (Senegal) i van estar obertes als professors i professores de primària i secundària de les escoles senegaleses que van voler participar.

Edició 2017

Es van desenvolupar diferents practiques d'exposició oral i de mecanismes de debat adreçades als professors i que van culminar en un debat en anglès dels alumnes de secundària de Thiaroye sobre el tema “els maltractaments dels infants”. 

En el cas del seminari per a professors/es de ciències, la formació es focalitzarà en la realització i anàlisi didàctic de diverses activitats relacionades amb les bones preguntes, l'argumentació científica, l'ús de models i la interdisciplinarietat de les tasques. Es va iniciar el projecte de disseny i construcció de petits museus de ciències dins de les escoles.

Edició 2018

S'incorpora un curs d'expressió oral multilingüe on es van treballar recursos expressius per una oratòria eficaç. L'objectiu final d'aquesta formació va ser organitzar una petita lliga de debats entre totes les escoles que formaven part del projecte i otorgar premis a l'escola guanyadora i als participants de l'equip finalistes.

A més a més, es va voler focalitzar en realitzar un assessorament i seguiment dels docents per tal que la xarxa tingués continuïtat al llarg de tot el curs escolar mitjançant la creació d'una xarxa informàtica on van participar els professors que han anat a les jornades. És així com es va permetre compartir les pràctiques pedagògiques, els recursos entre docents i fomentar la col·laboració entre ells. 

Es va seguir amb el projecte de petits museus de ciències dins les escoles, i es va realitzar l'assessorament en el disseny de les bases i el procediment de gestió del premi de bones pràctiques escolars de l'àmbit de ciències, així com la participació en el procés d'avaluació de les candidatures que s'hi presentin. 

Les escoles senegaleses participants en el projecte van ser: 

  • l'escola de primària i el centre de formació professional per a noies del barri de Sam-Sam, i l'escola de primària i secundària del barri de Thiaroye, totes elles a la població de Pikine (al costat de Dakar). 
  • l'escola de primària de la població de Sokone (just per sobre la Gàmbia) 
  • l'escola de secundària de la població d'Oussouye, l'escola de primària de la població de M'Lomp, i l'escola de secundària de la població de Kadjinol, totes elles al departament d'Oussouye de la regió de la Casamance.