Vés enrere Ajuda al Refugiat (Catalunya)

Ajuda al Refugiat (Catalunya)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Núria Palau (Personal d'Administració i Serveis)

Entitat beneficiària: Comité Català d'Ajuda al Refugiat (CCAR)

Import subvencionat: 4.000€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Catalunya

El projecte tenia com a finalitat garantir la plena inclusió social de les persones beneficiàries del projecte; oferint una atenció integral i especialitzada que pogués revertir les situacions d'extrema vulnerabilitat i de risc d'exclusió social en la qual es trobaven, a través del reforç i ampliació dels serveis existents.

Per una banda, es va oferir un servei d'interpretació a les persones que ho requerissin per a la participació en les activitats realitzades. L'objectiu era oferir una atenció de major qualitat en poder disposar d'intèrprets dels idiomes materns o que parlen amb més fluïdesa les persones refugiades. D'aquesta manera es va poder preparar la documentació requerida per contribuir al procediment d'asil de forma més detallada.

A més, cal destacar també l'impacte positiu a nivell emocional i psicològic per a les persones refugiades en poder parlar de temes tan delicats en el seu idioma, en lloc d'haver-ho de fer en un idioma amb el qual no se senten tan còmodes. 

També es van dur a terme un seguit d'entrevistes per tal de poder detectar a quins programes d'ajut existents podien participar aquestes persones per tal de revertir la situació de risc d'exclusió social en què es trobaven. 

Resultats:

  • 25 persones de procedències diverses (Rússia, Pakistan, Síria, Afganistan, Ucraïna, Iraq, Camerun, Guinea) es van poder beneficiar d'un servei d'interpretació per tal de participar en les activitats realitzades.
  • Es va atendre a un total de 88 persones per valorar la seva situació a través d'entrevistes individuals, de les quals 26 van poder accedir a un recurs residencial i 24 van realitzar un itinerari sociolaboral. També n'hi va haver 21 que van poder accedir a beques de formació. 
  • A més, es van realitzar informes socials per derivar casos a altres entitats que poguessin donar resposta a aquelles situacions de les quals no ho pogués fer la mateixa entitat.

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: