Vés enrere Aigua per a la Infància (Nepal)

Aigua per a la Infància (Nepal)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Borja Riverola Errando (alumni)

Entitat beneficiària: ONGD BAHADUR SOCIAL PROJECT

Import subvencionat: 4.000,00 euros

Temps d’execució del projecte: 8 mesos

Lloc d’execució del projecte: Nepal

L'objectiu del projecte era proporcionar una font estable d'aigua corrent a les comunitats de Hiklung, Thumka, Luprang i Kyantung al districte de Gorkha, Nepal. A través d'aquesta iniciativa, es buscava lluitar contra l'abandonament escolar, millorar les condicions d'higiene i salut de les famílies, i promoure la millora de la nutrició mitjançant la possibilitat d'establir petits horts a les llars. L'objectiu general era contribuir al desenvolupament sostenible de les comunitats indígenes Chepang al districte de Gorkha, amb objectius específics com la reducció de l'abandonament escolar i la millora de les condicions de vida de les famílies beneficiàries.

Accions realitzades:

  • Establiment de relacions duradores i vincles amb la població local.
  • Identificació de necessitats, com la manca d'aigua, mitjançant les estretes relacions amb les famílies Chepang.
  • Recaptació de fons per abordar les necessitats, especialment en àrees d'higiene, salut i higiene alimentària (anomenades WASH).
  • Implementació de condicions per assegurar l'impacte ampli del projecte, com l'assistència escolar, classes de reforç i participació en programes comunitaris.
  • Flexibilitat i pròrroga en cas que les famílies tinguessin dificultats per complir amb els criteris inicials.

 

Resultats: 

  • Participació en grups de dones amb un enfocament en Money Management i Salut Mental, rebent les capacitacions a les àrees d’higiene, salut i alimentació.
  • Un increment en l'assistència escolar del 15%, arribant a un 86%, superant la mitjana d'assistència en zones rurals.
  • Una millora de l’aprenentatge de l’alumnat, millorant un 93% en els coneixements dels estudiants i un 87% en el seu rendiment acadèmic a l'escola.
  • Participació del 95% de les famílies a més dels 80% dels tallers d'Higiene i Salut impartits, assegurant resultats satisfactoris en l'avaluació del projecte.

 

Les persones beneficiàries directes i indirectes han estat 82 famílies, sent un total de 552 persones (dels quals 266 eren infants en edat escolar), majoritàriament de Thumka.

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: