Per a totes les universitats públiques catalanes, la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials. El Decret 115/2023, de 20 de juny determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'experimentalitat al qual pertany l'assignatura que et matriculis i el nombre de crèdits de l'assignatura.

Consulta els preus del crèdit de cursos anteriors per tenir una orientació:

Grau

Preu/crèdit

Administració i Direcció d'Empreses

17,69 €

Biologia Humana

18,46 €

Ciències Polítiques i de l'Administració

17,69 €

Comunicació Audiovisual

18,46 €

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

17,69 €

Dret

17,69 €

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

18,46

Enginyeria  Informàtica

18,46

Enginyeria Telemàtica

18,46

Humanitats

17,69 €

Llengües Aplicades

18,46

Medicina

18,46

Periodisme

18,46

Publicitat i Relacions Públiques

18,46

Relacions Laborals

18,46

Traducció i Interpretació

18,46

 

Al preu dels crèdits, s'hi han d'afegir el de les taxes administratives següents:

Taxa

Import

Gestió de matriculació i de l'expedient

69,80 €

Serveis específics docents

70,00 €

Total

139,80 € 

 

Quan es vol repetir una assignatura, cal tenir en compte que hi ha un recàrrec del 20% sobre el preu del crèdit inicial. El recàrrec augmenta si es repeteix per tercera vegada i successivament.

Forma de pagament

  • Per domiciliació bancària, en un o dos terminis (en el moment de matricular-se s'ha de presentar l'ordre de domiciliació bancària - SEPA).
  • El pagament d'un termini es fa al setembre. El primer pagament del pagament en dos terminis, es fa a la matrícula (60% dels crèdits de què s'ha matriculat l'estudiant, més les taxes administratives), i el segon, al desembre (40% restant dels crèdits).
  • Els impagats tenen recàrrecs periòdics, i en cas de finalitzar el curs sense haver fet el pagament corresponent,  té com a conseqüència no poder-se matricular fins que no es cancel·la tot el deute.
Atès que el programa UPF Sènior no es considera un estudi oficial, no se li aplica cap descompte ni cap bonificació previstos en els estudis oficials de les universitats públiques.