Primer trimestre

Filosofia Antiga

Codi: 65502

Crèdits: 4

Grau en  Humanitats

En base a textos representatius i al rigor metodològic, l’assignatura intenta oferir una visió panoràmica de les albades de la filosofia occidental. A partir d’una perspectiva teòrica general, i en un segon moment, dels fragments i testimonis dels presocràtics, dels diàlegs de Plató i dels tractats d’Aristòtil, aquest curs es proposa una aproximació a quatre nocions filosòfiques bàsiques en el marc del pensament grec: la divinitat, la natura, l’ànima i el cos. 

 

Ciència del segle XX

Codi : 65477

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

L'assignatura proposa una introducció al paper de les humanitats en la salut. Un concepte que internacionalment es coneix com a Arts in Health i que compta amb una dilatada i assentada trajectòria principalment en els països anglosaxons. L’Arts in Health se centra en l’impacte que les humanitats, o les arts (arts visuals, música, dansa, teatre, literatura, etc.) poden tenir en la salut dels individus i de les comunitats  i en la forma en que aquests potencials beneficis terapèutics s’integren als processos sanitaris. L’Arts in Health posa especial èmfasi en el rigor metodològic i l’evidència científica de les seves intervencions, i s’articula a partir de l’objectivació teòrica dels resultats de salut esperats, d’indicadors adequats i d’eines d’avaluació robustes.

Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica

Codi : 65388

Crèdits : 6

Grau en Humanitats

L’assignatura consisteix en una introducció a la universitat, a l’estudi de les Humanitats i a l’escriptura acadèmica en aquest àmbit, i subsumeix de manera ampliada el Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) programat amb caràcter general per a tots els graus de la UPF.

Temes Fonamentals de Filosofia

Codi : 65146

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

Aquest curs consisteix en una introducció als temes fonamentals que han caracteritzat el desenvolupament històric de la filosofia: el coneixement, la llibertat, la natura, la felicitat, entre d'altres.

El curs té com a objectiu donar una visió d'ordre històric i metodològic sobre com els principals pensadors de la tradició filosòfica occidental s’han apropat a aquests temes, des dels orígens grecs fins al segle XX. Així mateix, l’estudiant comença la seva iniciació en la pràctica del debat filosòfic, que neix des del diàleg dialèctic amb la tradició.

Philosophy of Emotions

Codi 65499 ANGLÈS

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Emotions are part of our everyday life structure much of our action and relations with others and ourselves. We feel joy, sadness, surprise, disgust, envy, love, jealousy, grief, hope, shame, pride, contempt, indignation, anger, hate, happiness, and many other emotions. But what exactly are emotions? What would we be missing out on if we would not experience them? What does it mean to feel—as opposed to think or perceive—that something is scary or sad? Are emotions universal or are they culturally-relative? Can love be justified? Is anger always negative? What is involved in hatred? What is disclosed in the imperative to be happy? These and other questions will be treated in this course through the examination of classic and contemporary texts that deal with the metaphysics, phenomenology, epistemology, value and rationality of emotions.

Segon trimestre

Filosofia Moderna

Codi: 65304

Crèdits: 4

Grau en  Humanitats

Aquest curs de filosofia moderna té com a eix central la Filosofia del Barroc, entesa com la filosofia europea del segle XVII. Per bé que els filòsofs més destacats d’aquest període —Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza i Leibniz— conformen un pensament ordenat, metòdic, universal i sistemàtic, la seva obra està travessada pels temes propis del període barroc que pertorben aquesta imatge clara: el somni i la vigília, el dubte i la certesa, la raó i la passió, el finit i l’infinit, el deisme i el panteisme, la determinació causal i la llibertat...

A partir de l’anàlisi dels textos d’aquests filòsofs, ens preguntarem si hi ha una filosofia pròpiament barroca, si queda delimitada al segle XVII o és una certa tendència històrica, i què és el que la constitueix. Ens ajudarem d'autors com Hannah Arendt, Eugeni d’Ors, Walter Benjamin, Gilles Deleuze o Perejaume per aconseguir una mirada crítica i contemporània sobre aquest període.

Ètica i Filosofia Política

Codi : 65370

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

El curso pretende revisar las principales doctrinas ético-políticas procedentes de la tradición filosófica antigua y moderna (Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx), a la luz de un análisis crítico de sus respectivas concepciones antropológicas.

Tercer Trimestre

Pensament Religiós Modern i Contemporani

Codi 65515

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Un dels trets característics del pensament filosòfic contemporani és el que ja es pot anomenar com a “gir teològic”, es a dir, la tendència a construir un pensament en el qual apareixen amb força conceptes com Déu, el sagrat i la religió. En aquest curs veurem alguns representants dels corrents filosòfics més importants del segle XX (principalment la fenomenologia i la hermenèutica) i la manera com han llegit autors de l’Antiguitat o l’Edat Mitjana amb el propòsit d’elaborar un pensament propi, que no deixant de ser contemporani, cerca el diàleg amb la tradició de la teologia jueva i cristiana principalment.

 

A més de les lliçons magistrals, on es convidarà a endinsar-se en les especulacions dels filòsofs i filòsofes que tenen un lloc rellevant en aquest curs, en les sessions de seminaris s’aprofundirà en un text escollit expressament, amb la intenció que de la seva lectura pausada es puguin anar trobant els vincles necessaris amb els temes tractats durant les lliçons.

Revolució i Utopia

Codi 65394

Crèdits 4

 

Grau en Humanitats

 

Aquesta assignatura proposa genèricament l'estudi de l'evolució de les nocions i experiències de revolució i utopia en relació amb contextos culturals concrets de la modernitat, tenint en compte la situació cultural, econòmica, política i ideològica en què es van elaborar. Es prestarà una atenció especial als exemples més rellevants de l'època moderna i contemporània i a la seva vigència en l'actualitat. Concretament, aquest curs 2019/20 s'estructurarà al voltant dels "Maigs del 68" com a punt d'arrencada i es veurà l'evolució política, teòrica i filosòfica de les seves idees en autors com Rancière, Laclau, Mouffe, Negri, Zizek, etc. 

 

Gender Studies

Codi 65373 (anglès)

Crèdits 4

Grau en Humanitats

This course deals with literature written by women in the English language and with some of the recurrent topics in women’s literature that make it possible for us to look at it in the light of the main concerns of gender studies, such as gender identity as a cultural construction, gender relations as relations of power, and gender difference as a means of self-affirmation and transgression. The course will be structured around topics including the difficulty of finding one’s own voice as a woman and as a writer in a male literary world, writing about the female body and female desire, maternity, women’s experience as cultural and racial others in colonized cultures, and resisting and transforming impulses in women’s literature. 

 

 

Pensament contemporani

Codi : 65282

Crèdits : 5

Grau en Humanitats

El objetivo de esta asignatura es comprender algunos de los cambios  fundamentales en relación a la modernidad y desde ahí delinear algunos contornos de lo que podemos entender por contemporáneo. La perspectiva no será histórica, sino genealógica, cuyo principal propósito será adquirir ciertas herramientas que nos permitan pensar nuestro presente.  

Pensament i Religions d'`Àsia

Codi 65440

Crèdits 4

Grau en Humanitats

En el pensamiento asiático ha predominado una imagen del mundo en perpetuo proceso de cambio. En las tradiciones índicas, la energía creadora dinámica es femenina y el principio masculino, identificado con el cosmos, pasivo. La naturaleza se manifiesta en el juego entre lo masculino y lo femenino, y se considera que la conducta humana obedece a una ley cósmica de retribución de los actos. Asimismo, en las tradiciones sínicas, la alternancia de los principios cósmicos, opuestos pero complementarios, en los procesos naturales sirve de modelo para la acción humana. En la filosofía japonesa moderna se conceptualiza un tipo de acción pasiva que acompaña a una intuición activa y que conecta con la atención al gesto en la formación artística tradicional. Este curso propone una aproximación a distintas formas de concebir la acción en el pensamiento asiático (hindú, budista, confuciana, daoísta, sintoísta, Escuela de Kioto) y que nos llevarán a replantear problemas filosóficos como la relación cuerpo-mente, masculino-femenino, razón-sentimiento, la intencionalidad o la libertad, así como a repensar, a la luz de una acción sin agente, la praxis y la moral.

Introducció a les humanitats digitals

Codi : 65402 ( en anglès)

Crèdits :4

Grau en Humanitats

Las nuevas tecnologías digitales y la red han cambiado de manera fundamental las disciplinas humanísticas. La digitalización de los productos culturales permite e1 acceso en línea del patrimonio cultural dotando a la sociedad de nuevas formas de creación, difusión y acceso, amnipulación y análisis de los objetcos culturales. Lo que actualmente denominamos Humanidades Digitales se refiere a una disciplina que ha desarrollado nuevos procedimientos y nuevas aproximaciones a la culturamediante al palicación de nuevas tecnologías permitiendo nuevos modos de inter y transdisciplinareidad entre las disciplinas humanísticas y entre éstas y la comunicación y las ciencais sociales, y entre todas ellas y la informática. La descripción formalizada y abstracta de los objetos culturales continúa sigue siendo una necesidad y una condición para ser trabajada de manera digital.

Los campos donde la contribución de las Humanidades Digitales resulten más prometedores son las nuevas forams de producción, creación, diseminación y análisis textual, la ordenación del conocimiento a través de la creación de bases de datos, bibliotecas y archivos, el desarrollo de formas intermediales de representación cultural, la recolección y análisis de datos que crean nuevas formas de lectura y de mirar los textos y las imágenes.

El objetivo de este curso es, por tanto, dar a conocer el papel que el uso de la tecnología, el actual y también el posible, tiene en la transmisión, conservación, y creación cultural y en la investigación de las humanidades., así como reflexioanr cr´ticiamente sobre los métodos y las consecuencias de la digitalización de la sociedad y de la cultura.

El curso tiene un carácter introductorio, por lo que se tratarán aspectos de manera conceptual y teórica, de análisis y uso; y por otra tendrá un desarrollo práctico. Las cuestiones a tratar son: la historia de las Humanidades Digitales, análisis y uso de los recursos digitales para la conservación del patrimonio cultural y la difusión y creación de la cultura