Els estudiants formeu part de molts dels òrgans de govern de la Universitat Pompeu Fabra: 

  • Consell Social
  • Consell de Govern 
  • Claustre
  • Comissions d'estudiants, d'ensenyament, d'ordenació acadèmica i d'altres
  • Juntes de centre i d'estudi
  • Consells de departament...

Si vols posar-te en contacte amb algun dels teus representants als òrgans de govern o a comissions, pots fer una consulta a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).

 

Representació pròpia dels estudiants

L'article 90 dels Estatuts estableix que els estudiants, per tal de garantir la seva coordinació i potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària, poden crear un òrgan de representació propi.

Composició

Aquest òrgan de representació ha de garantir la participació de:

  • Una representació de cadascun dels centres o estudis.
  • Una representació dels estudiants que són membres dels òrgans de govern i representació d'àmbit general de la Universitat.
  • Una representació dels membres de les associacions presents a la Universitat.

Actualment l'òrgan de representació pròpia dels estudiants és el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF).

 

Delegat de classe

Els delegats són els representants de la classe i s'encarreguen, juntament amb els altres representants, de transmetre els problemes dels estudiants als diferents òrgans de la Universitat.

Com s'escullen els delegats?

Les eleccions a delegats tenen lloc durant el primer trimestre del curs i prèviament es realitza un període d'informació als estudiants on es compta amb la participació de delegats del curs anterior.

 

Altres

D'altra banda, com a estudiant de la UPF també et correspon participar en tots els processos electorals que tinguin lloc a la UPF. Has de saber que pots ser designat membre d'una mesa electoral i que aquest càrrec és obligatori, llevat causa justificada.

Tu, com a estudiant de la UPF, pots ser membre de: