Televisió i deliberació política. La construcció de l'espai públic a través dels gèneres televisius de la realitat a Espanya.

Televisió i deliberació política. La construcció de l'espai públic a través dels gèneres televisius de la realitat a Espanya.
CSO2008-02589/SOCI

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és donar compte del tipus i maneres de la representació de la “política” com a tema i del “ciutadà” com a subjecte en els espais televisius que tenen per objectiu la representació de la realitat. En el context d’una creixent espectacularització i banalització de la “cosa pública” a les cadenes de televisió –públiques i privades- i en diferents àmbits –estatal i autonòmics- aquest projecte de recerca es planteja resseguir els espais de deliberació política en el mitjà televisiu a través de l’anàlisi dels diferents gèneres que tematitzen la “política”, -noticiaris informatius, programes de debat, entrevista política, magazines, etc.) per tal d’articular les diferents maneres a través de les quals cada cadena ofereix determinades representacions de la política, les qüestions polítiques i el ciutadà.

Aquest projecte de recerca recull l’herència metodològica dels estudis generats en el grup de recerca UNICA de projectes de recerca anteriors –anàlisi de l’agenda, anàlisi del discurs o semiòtica narrativa- n’incorpora de nous i els aplica a nous gèneres televisius amb l’objectiu de donar una imatge més fidel i representativa del tipus de representacions de la política i de l’espai públic que fan les cadenes televisives del nostre context immediat.

Objectius

Resseguint el que s’ha comentat anteriorment i de manera concreta el projecte de recerca es proposa:

  • Analitzar el tipus de representació de la “política” que es fa a les cadenes de TV –públiques i privades, estatals i autonòmiques;
  • Analitzar el tipus de representació del “ciutadà” que es fa a les cadenes de TV –públiques i privades, estatals i autonòmiques;
  • Comparar les polítiques de representació de la “política” i del “ciutadà” a les diferents cadenes de TV –públiques i privades, estatals i autonòmiques;
  • Analitzar i comparar els tipus de representació de la “política” i del “ciutadà” al llarg dels diferents gèneres televisius;
  • Analitzar i comparar les polítiques de representació de la “política” i del “ciutadà” en funció de les polítiques de programació dissenyades per cada cadena –públiques i privades, estatals i autonòmica.

Investigadors principals

Dr. Eva Pujadas
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Ministeri de Ciència i Innovació