Pluralisme i grups de comunicació a Espanya: la concentració d'audiències.

Pluralisme i grups de comunicació a Espanya: la concentració d'audiències.
CSO2008-02589/SOCI

Investigadors principals

Dr. Núria Almirón
Univesitat Autònoma de Barcelona
Plan Nacional de I+D