Narratives transmediàtiques, convergència audiovisual i noves estratègies de comunicació

Narratives transmediàtiques, convergència audiovisual i noves estratègies de comunicació

Investigadors principals

Dr. Carlos Alberto Scolari
Consell Audiovisual de Catalunya