Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2012

Comunicació política i comportament electoral a les eleccions catalanes del 2012

L'estudi  de la campanya electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 és un projecte que estudia el comportament de tres actors polítics principals: els electors, els partits polítics i els mitjans de comunicació de masses. En aquesta sisena investigació sobre la comunicació política a Catalunya en una campanya electoral al Parlament, s’ha dissenyat una estratègia de recerca que contempla l’aplicació d’un repertori de mètodes i tècniques d’anàlisi, de caràcter quantitatiu i qualitatiu. Aquestes permeten un coneixement comprensiu dels complexos fenòmens de mobilització, de motivació, de comunicació i de decisió, que involucra una campanya electoral. L’estratègia de recerca contempla les següents àrees (que poden considerar-se capítols de l‘informe final).

 

  • Capítol 1. Marc polític i resultats de les eleccions de novembre de 2012 a Catalunya

Francesc Pallarés

  • Capítol 2. El director de campanya i les estratègies en comunicació i persuasió dels partits polítics

Matilde Obradors, Marcel Mauri i Sergi Cortiñas

  • Capítol 3. La campanya electoral a Internet

Ilaria Di Bonito, David Domingo, Frederic Guerrero

  • Capítol 4. L’agenda temàtica electoral en televisió i premsa

Lorena Gómez i Josep Gifreu

  • Capítol 5. Les opcions de la premsa

Ferran Sáez,Toni Aira, Tolo Moyai Enric Xicoy

  • Capítol 6. La imatge dels candidats a través de la campanya

Eva Pujadas, Mercè Oliva, Oliver Pérez i Xavier Ruiz

  • Capítol 7. Retòrica i argumentació als espots electorals

Arantxa Capdevila, Jordi Pericot i Carlota Moragas

  • Capítol 8. El tractament de les enquestes als mitjans de comunicació

Reinald Besalú i Carles Pont

  • Capítol 9. Percepcions i efectes de la campanya. Els ciutadans i la campanya electoral

Francesc Pallarés i altres

Investigadors principals

Carles Pont-Sorribes i Arantxa Capdevila
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Ramon Llull
Universitat Oberta de Catalunya
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya i Diputació de Barcelona