Competència en Comunicació Audiovisual: dimensions i indicadors

Competència en Comunicació Audiovisual: dimensions i indicadors

Investigadors principals

Joan Ferrés
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)