Avaluació del grau de competència en Comunicació Audiovisual. Anàlisi qualitativa.

Avaluació del grau de competència en Comunicació Audiovisual. Anàlisi qualitativa.

Investigadors principals

Dr. Joan Ferrés