Societat Civil i Dret Internacional i Europeu

El Grup de Recerca en Societat Civil i Dret Internacional i Europeu desenvolupa la seva activitat de dues maneres fonamentals de caràcter complementari. D'una banda, pretén estudiar amb detall el paper creixent de la societat civil en el Dret Internacional i Europeu. És un fet incontrovertit que, a resultes de la globalització, les organitzacions no governamentals, les empreses i altres actors estan desenvolupant un paper cada vegada més rellevant en l'esfera internacional, fins al punt que en determinats àmbits ja participen en la creació i execució de les normes internacionals, i no són, per tant, només els mers destinataris indirectes de les mateixes. D'altra banda, el grup vol consolidar i aprofundir en les diverses línies d'investigació assenyalades després que els seus membres, individualment i col·lectivament, estan duent a terme des de fa temps, amb resultats tangibles ja apreciables: estudis i monografies publicades; projectes d'investigació finançats concedits; seminaris organitzats, etc.

 

Coordinador: Santiago Ripol Carulla

Deaprtament de Dret

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 93 542 20 00
 +34 93 542 29 15

[email protected]

Activitats a la UPF

Notícies del grup