Senyalització

Situa’t i mou-te per la universitat

En una universitat com la nostra, és de gran importància disposar d’una bona i eficaç senyalització. Aquesta senyalització són els rètols indicadors que es troben en tots els edificis de la UPF. La nostra tasca és la de millorar constantment aquests rètols i posar-ne de nous allà on creiem que fan falta per tal de crear una senyalització eficient i útil per a tothom.

Aquests rètols compleixen les funcions següents:

 • Ajudar els usuaris a desplaçar-se en l’espai (identificant, dirigint i informant).
 • Realçar visualment l’entorn.
 • Protegir la seguretat del públic.

Així doncs, la nostra responsabilitat i finalitat en aquest apartat és la de crear i proposar:

 • Rètols orientatius (plànols, mapes, etc.).
 • Rètols informatius (esdeveniments, horaris, directoris).
 • Rètols instructius (es mostra què es pot fer o què no es pot fer).
 • Rètols direccionals (instruments explícits de circulació).
 • Rètols identificatius (designar un edifici, una obra d’art, etc.).
 • Rètols reguladors (rètols amb normes d’ordre prescrites per les ordenances locals. La missió principal és salvaguardar i protegir els usuaris de qualsevol perill).
 • Rètols ornamentals (plaques commemoratives, tanques, banderes, etc.).

Llista de materials de senyalització

 • Rètols
 • Adhesius
 • Banderoles
 • Cartellera dels estudiants
 • Aules
 • Biblioteca
 • De despatx
 • Directoris generals
 • Directoris de planta
 • Obres
 • Faristols
 • Informatius
 • Identificatius
 • Lavabos
 • Pancartes
 • Plànols
 • Plaques commemoratives
 • Venecianes publicitàries
 • Vinils

Unitat de Disseny Gràfic i Imatge Corporativa - Servei de Projecció Institucional

Si necessites encarregar qualsevol material, fes-nos un CAU