Què són els crèdits d'activitats universitàries?

Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau pel reconeixement de la participació de l'estudiant en les següents activitats:

 • Activitats culturals
 • Activitats esportives
 • Activitats de representació estudiantil
 • Activitats de compromís social i igualtat

Qui organitza aquestes activitats?

 • Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (SACU)
 • Unitats de Coordinació Acadèmica
 • Associacions d'estudiants registrades
 • Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)
 • Serveis o unitats de la UPF
 • Professors de la UPF (PDI)
 • Estudiants (avalats per un professor/a o persona que ostenti representació d'altres institucions amb conveni)
 • Altres institucions (conveni previ)
 • Centres adscrits

Quina és l'oferta actual?

Veure l'oferta d'activitats universitàries amb reconeixement de crèdits.